Megjelent az új Református énekeskönyv

Az énekeskönyvben a korábbi változat ötvenöt, legritkábban használt énekének kivételével fellelhető az előző kiadvány teljes énekanyaga. Emellett kétszáztíz új éneket is tartalmaz.

Elkészült a Magyarországi Református Egyház új énekeskönyve.  A kiadvány 210 új éneket tartalmaz, szeptember 27-től kapható a Kálvin Kiadónál. A kötettel több mint tízéves folyamat végére került most pont.

Szeptember 27-e, hétfőtől kapható az új Református énekeskönyv. A kiadvány ára 3 300 forint. Református közösségeink bevezető áron, a megszokottnál nagyobb kedvezménnyel vásárolhatják meg az új kötetet a Kálvin Kiadónál, emellett értékhatárhoz kötött kedvezmények is elérhetők. A részletekről a kiadó honlapján tájékozódhatnak. Digitális formában a https://enekeskonyv.reformatus.hu oldalon érhető el a könyv, illetve hamarosan mobiltelefonos applikáció is készül majd hozzá.

A kötet advent első vasárnapjától, november 28-tól a Magyarországi Református Egyház hivatalos énekeskönyve, erről döntött szeptember 24-i ülésén egyházunk Zsinata.
Az új énekeskönyv megjelenéséről Bódiss Tamás, a Zsinati Hivatal Országos Egyházzenei Irodájának vezetője elmondta: „Új énekeskönyvünk megújult tartalommal és megújult beosztással kívánja segíteni istentiszteleteinken az éneklés liturgikus funkcióját, az adott istentisztelet rendjének és az egyházi év ünnepi időszakainak megélését. Elhagytunk nem használt énekeket, megtartottunk minden ismert, használatban lévő éneket, szükség esetén igazítva azok kottaképén, szövegezésén. A kevéssé ismert, ám értékes tételeknél szöveg- és dallamigazítással próbáltuk növelni azok használatának jövőbeni esélyeit, végül pedig kiegészítettük az énekeskönyvet már ismert és igényelt, valamint az eddigi énekanyagot témában, illetve stílusban gazdagító új énekekkel. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik az énekeskönyv összeállításán áldozatos munkával fáradoztak. Legyen ez az új énekeskönyv Isten eszköze egyházunk és gyülekezeteink megújulásában!”

Az énekeskönyvben a korábbi változat ötvenöt, legritkábban használt énekének kivételével fellelhető az előző kiadvány teljes énekanyaga. Emellett kétszáztíz új éneket is tartalmaz. Annak érdekében, hogy korábbi énekeskönyv számozásához szokott olvasók számára megkönnyítsék az új könyvben a tájékozódást, a készítők összehasonlító táblázatot készítettek.

Az elmúlt évszázadban énekeskönyvünk a református egyház egyik leghitelesebb, büszkeségre méltán okot adó alkotása volt. A megújítás ennek ellenére már régóta esedékes volt. Mint arra Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke felhívta a figyelmet: „Hetven év telt el 1948 óta, ami az éneklés változásait tekintve nagyon hosszú idő. Az a reménységünk, hogy okulni fog egyházunk ennek a korszaknak a vitáiból és az énekeskönyvvel kapcsolatos hiányérzetből. Az énekcsoportokra osztott számozással, amely az énekanyag további bővítésére hív, azt szeretnénk ösztönözni, hogy az énekeskönyv ügyének gondozása, a használat közben megmutatkozó további alakítás ne várasson olyan hosszú ideig magára, mint ahogyan az most történt.”

Az énekeskönyv megújítását a Generális Konvent Liturgiai és Himnológiai Bizottsága felügyelte, a kiadványt a Magyarországi Református Egyház Zsinata fogadta el 2019-ben, bevezetéséről pedig 2021 szeptemberében döntött.

További információ: enekeskonyv@reformatus.hu

Kép: Sebestyén László / reformatus.hu