Mérnöki optimum és krisztusi mérték

Mérnöki optimum és krisztusi mérték címmel az első magyarországi mérnöktalálkozóra várják az érdeklődőket Budapesten november 19-én, szombaton a Ráday utcában.  A fórum egyik célja, hogy az ember technológiai lehetőségeit túlhangsúlyozó világban erősödjön a református identitás a mérnöki munkát végzőkben.

Mérnökként általában nem keresztyén közegben dolgozunk, sokan közülünk multinacionális cégek alkalmazottai. Szeretnénk, ha a szakmai oldalunk még szorosabban kapcsolódna azzal, amit hiszünk és vallunk reformátusként – nyilatkozta a Parókia portálnak Németh Balázs szervező. A szakember hozzátette: a találkozóval tovább akarják erősíteni református identitásukat és a kapcsolati hálójukat. – A fiatalokra is gondolva szeretnénk tudatosítani a mérnöki pályára készülő egyetemi hallgatókban, hogy leendő hivatásuk, amire elhívta őket az Úristen, több annál, mint amit az egyetemen tanulnak. Ebből a célból szeretnék egy szakmai műhely alapjait is letenni, ami a mérnökhallgatók keresztyénszemlélet-formáló képzésének részévé válhatna.

Krisztusi mérték a mérnöki munkában
A mérnöktalálkozón számos érdekes kérdésre keresik majd a választ a résztvevők, a többi közt arra is, hogyan látszik meg a krisztusi mérték a mérnöki munkában. Németh Balázs úgy véli, hogy az egyik fontos terület, ahol ez a kérdés előkerül, a mérnöki optimum feladatok.
– A tervezés során mérnökként nem csak a szakmai mércét kell szem előtt tartanunk, hanem azt is, hogy hivatásunkkal számot kell adnunk Urunknak, valamint felelősséggel tartozunk egymásért és a teremtett világért. Gyakran előfordul, hogy mérnökileg ugyan adódhatna több megfelelőnek tűnő megoldás, de pontosan az előbb említett okok miatt nem választhatjuk bármelyiket. A vezető beosztásban dolgozó kollégáknál felvetődik az is, hogyan lehet optimálisan megszervezni a munkát, kiosztani a feladatokat. Mi történik akkor, ha valakit át kell helyezni, vagy esetleg el kell bocsátani, mert ezt kívánja meg az optimum? Nekünk a munkahelyen is keresztyéni módon kell viselkednünk, és szeretettel kell bánnunk azokkal is, akik esetleg lusták vagy nem jól végzik a feladatukat. A sok igény és tényező között keresnünk kell a keskeny utat, ami krisztusi mértékkel mérve helytálló, és egyben kedvező választás is.

Vajon elég?
A mérnöktalálkozó szervezője szerint gyakran az is fejtörést okoz, hogyan lehet református hívőként jelen lenni azokon a munkahelyeken, ahol nem elfogadott hitbeli dolgokat szóba hozni.
– Vajon elég az, ha munkánkon és viselkedésünkön meglátszik, hogy Krisztushoz tartozunk? Hogyan adhatjuk tovább másoknak az evangélium üzenetét? A mérnökfórum lehetőséget ad arra, hogy mindezeket a kérdéseket megvitassuk, hiszen mivel a hivatásunk összeköt, jobban értjük egymás helyzetét, nyelvét és gondvilágát.

A jó szolgálata
A mérnök-lelkész azt is elmondta, hogy elméleti kérdések megtárgyalására is lesz lehetőség, például arra, megoldható-e, hogy csak a jó szolgálatába álljon a mérnöki tudás. Németh Balázs szerint ez fogós kérdés, hiszen a tudomány a gyakorlatban sokféle szerepet tölt be.
– Úgy vélem, hogy tudásunkat – akaratunkon kívül – lehet rossz dolgokra is használni. Magyarországon is több kutatóközpont és vállalat foglalkozik például robottechnológiával vagy éppen vezető nélküli légi járművekkel, amik a polgári felhasználáson túl hadászati célokra is alkalmasak lehetnek. A tervezőmérnök hatalmas rendszer része, és nem tudhatja pontosan, hogy az „alkotása” milyen célokat szolgál majd. A szoftverek fejlesztésénél is hasonló a helyzet, vagyis állítható a rossz szolgálatába, hiszen a 21. században azt tartják, hogy a háborúkat nemcsak a frontvonalakon, hanem az interneten, a kibertérben is vívják majd.

A mérnöktalálkozó fórumbeszélgetésének vendégeit a szféra különböző területeiről hívták meg. Az elméleti kérdések mellett a mindennapokat meghatározó problémákat is megbeszélik majd. A legfontosabb kérdés azonban mindenekelőtt az: a maga helyén ki mit tud tenni Krisztus ügyéért?

Fekete Zsuzsa
Fotó: Füle Tamás

A mérnöktalálkozón a részvétel ingyenes, jelentkezés és további információ itt található.