Mi Atyánk 2002

MI ATYÁNK - ELŐTTED MI MINDNYÁJAN, KIK A FÖLDÖN LAKUNK, TESTVÉREK VAGYUNK,


MERT KEZED ÉS LELKED ALKOTÁSA MINDEN EMBER, AZOK IS, AKIK ELŐTTÜNK ÉLTEK ÉS UTÁNUNK JÖNNEK, S VÁROSAINKBAN ÉS FALVAINKBAN TALÁN MÉG UGYANABBÓL A VÍZBŐL ISZNAK, HA A FORRÁSOKAT MEG NEM MÉRGEZZÜK, S NEM TEMETJÜK BE AZOKAT FÉKTELEN PAZARLÁSSAL. AZOKNAK ATYJA, AKIKET MI NEVELÜNK FÖL, VAGY MÁSOK, MÁS ÉRTÉKREND SZERINT, AZOKÉ, AKIK ELŐTTÜNK 1000 ÉVVEL JÖVŐT ÁLMODTAK E TÁJON A KERESZT JELÉBEN, S FOGNAK MÉG ÁLMODNI AZ IDŐK VÉGEZETÉIG - ÉRETTÜK ÉS MINDANNYIUNKÉRT, KIK ALKOTÁSAID VAGYUNK, S EGYMÁSNAK FELE-BARÁTAI SZÉP RENDELÉSED SZERINT, HOGY VALÓBAN AZOK IS LEHESSÜNK, FELKIÁLTUNK HOZZÁD: MI ATYÁNK!

ÉS MERT FÖLDI DOLGAINK EGYRE BONYOLULTABBAK, S MÁR A KÉK ÉG RAGYOGÁSA SEM UGYANAZ FELETTÜNK, S MERT LESZEGZETT TEKINTETTEL ÖRÖK, BÖLCS CÉLNAK MEG NEM FELELHETÜNK, ÉS MIVEL BELÉNK OLTOTTAD A GYÖNYÖRŰ ISTENSZOMJAT, MEG AZ ÖNMAGUNK MEGHALADÁSÁNAK PÁRATLAN KÉPESSÉGÉT, VALAMINT A HONVÁGYAT, MELY A VÉGTELEN FELÉ ŰZ ŐSIDŐK ÓTA, HOGY BENNED TALÁLJON ENYHÜLETET AJZOTT SZÍVÜNK, EZÉRT KITÁRJUK FELÉD EGÉSZ SZEMÉLYES LÉTÜNKET, S HÍVUNK MAGUNKHOZ: KI A MENNYEKBEN VAGY -

SZENTELTESSÉK MEG A TE NEVED - MERT OLYAN HELYEKEN ÉLÜNK, AHOL EMBEREK EMBEREKET MEGALÁZNAK, SZÉGYENKEZÉS NÉLKÜL HAZUG SZÓVAL, ELŐÍTÉLETTEL DOBÁLJÁK MEG A FÖLD PORÁBÓL KEZED ÁLTAL FELEMELT ORCÁD-FÉNYŰ ALKOTÁSAIDAT, GYERMEKEKET ÉS IDŐSEKET, ÉLETERŐS FÉRFIAKAT ÉS ÉLETHORDOZÓ ASSZONYOKAT, ÉS MERT ANNYI SZENTSÉGTELENSÉG SZÁLLJA MEG NAPONTA LELKÜNKET MUNKAHELYÜNKÖN, ÚTKÖZBEN, ISKOLÁKBAN, OTTHONAINKBAN ÉS A HITVESI ÁGYBAN - S AZ ÖNISTENÍTŐ GŐG ANNYI TORZULÁSA ZUHAN RÁ TÖMEGJÁRVÁNYKÉNT MILLIÓKRA, ISTEN SZENT NEVÉNEK KÁROMLÁSÁT LOBBANTVA FEL AJKAKON - EZÉRT KÖNYÖRÖGVE KÉRÜNK: SZENTELD MEG NEVEDET KÖZÖTTÜNK!

MIVEL PEDIG ÚJRA ÉKET VERT KÖZÉNK A LELKEK ALJÁN LOPAKODÓ BIZALMATLANSÁG, ÉS ISMÉT GYANAKVÓAN NÉZÜNK EGYMÁSRA - TARTUNK EGYMÁSTÓL, HÁT BETARTUNK EGYMÁSNAK, S BIZONY ALIG LELJÜK FEL AZT A TALPALATNYI HELYET, AHOL TESTESTŐL-LELKESTŐL NYUGALMUNK LEHET - HOGY ÚJRA EGYMÁSRA TALÁLJUNK, S ÖNMAGUNKRA LELJÜNK, HITTEL KÉRÜNK: JŐJJÖN EL A TE ORSZÁGOD!

S MERT REÁNK TÖR PUSZTÍTÓ UTÁLATOSSÁGKÉNT A SZERZÉS POGÁNY LÁZA, MEG A KONZUMKÉNYSZERES VAK VÁSÁRLÁSI, S A PROFITÉHSÉG DELEJEZŐ HATALMA FOGLYUL EJT SOK LELKET, MARADÉK ERŐNKKEL FELFOHÁSZKODUNK: LEGYEN MEG A TE AKARATOD!

MINTHOGY LEGINKÁBB CSAK AKKOR SZÓLUNK HOZZÁD, HA ÉRDEKEINK, MINDENNAPI KENYERÜNK VESZÉLYBEN FOROGNAK, S JÖVŐÖLŐ VÉTKEKKEL VÉTKEZÜNK MAGUNK ELLEN, MEG SEM GONDOLVA A BŰNT, MERT SOKAKNAK EZ ELÉG: NEKEM ÍGY JÓ, AHOGY VAN, S NEM VESZIK ÉSZRE, HOGY KÖZBEN ÁTHIDALHATATLAN ÁRKOT ÁSNAK MAGUK ELŐTT, MELYBE MAGUK ESNEK BELE, HOL A TÚLBECSÜLÉS, HOL AZ ÖNBECSMÉRLÉS FORGÓSZELÉTŐL SODORVA, S MERT CSAK RITKÁN TUDUNK IGAZÁN MEGBOCSÁTANI AZ ELLENÜNK VÉTKEZŐKNEK, ÉS EGYRE NEHEZEBBEN CIPELJÜK MEGBOCSÁTATLAN BŰNEINK TERHÉT - EZÉRT KIÁLTUNK HOZZÁD: NE VÍGY MINKET KÍSÉRTÉSBE!

S MERT RAJTUNK MÉG A SZOLGALELKŰSÉG ÁRNYA, S MÉG MINDIG NEM TANULTUNK MEG NYERS BÍRVÁGYUNKKAL ÉS A HATALOMMAL HELYESEN BÁNNI, SZÍVÜNK BÁLVÁNYOZÓ TÉVELYGÉSEIT MEGFÉKEZNI, EZÉRT NEMZETI ÉS EGYÉNI MEGÚJULÁSUNK KÉSLEKEDÉSE OKÁN IGAZ ÖNISMERETET ÉS NEMZETI ÖNVIZSGÁLATOT KÉRVE TŐLED, FOHÁSZKODUNK HOZZÁD, S KÉRÜNK, ADJ JÓ ELŐMENETELT, MEG AZT, HOGY UTUNKON DERÜLJÖN RÁNK KICSIT TÖBB ÖRÖM, EZÉRT SZÓLUNK ÍGY HOZZÁD: SZABADÍTS MEG MINKET A GONOSZTÓL!

ÉS MERT HINNI AKARUNK HITÜNK, MUNKÁNK, HÉTKÖZNAPJAINK ÉRTELMÉBEN, A NÉPEK ÉS NÉPÜNK ORSZÁGNYI EMELKEDÉSÉBEN, TELJES SZÍVVEL, REMÉNYSÉGGEL VALLJUK: TIÉD AZ ORSZÁG, A HATALOM ÉS A DICSŐSÉG - ÍGY VÁRJUK ÉS MUNKÁLJUK A TE ORSZÁGOD NÖVEKEDÉSÉT KÖZÖTTÜNK, S EZÉRT MAGUNKAT NEKED FELAJÁNLVA, SZERETNÉNK ÉLNI HAZÁNK, HÁZUNK, EGYHÁZUNK KÖZÖSSÉGÉBEN NEMZEDÉKRŐL-NEMZEDÉKRE JÓ BÉKESSÉGBEN - EVÉGRE MONDJUK EL MINDEZT BIZALOMMAL NEKED, JÖVŐT HOZÓ, IRGALMAS ÉS SZERETŐ ATYÁNKNAK, A JÉZUS KRISZTUS NEVÉBEN, AKI MEGTANÍTOTT MINKET ÍGY IMÁDKOZNI A LÉLEK ÁLTAL, MINDÖRÖKKÉ, ÁMEN.