Minket is hív

Isten építi az egyházát, méghozzá élő kövekből – belőlünk. Megjelent a Karakter magazin 2023. májusi száma, benne válogatott és új írásainkkal Dunamellékről.

A Szentlélek sokféle szolgálatra hívhat minket, hiszen sokféle tálentumot kaptunk Istentől, és az egyházban sokféle feladat elvégzésére van szükség küldetése betöltéséhez. Idén, a lelkipásztori hivatás évében sem feledkezhetünk meg arról, hogy a Szentlélek mindannyiunkat hív valamire, akár lelkészek vagyunk, akár nem. Nem mindig könnyű meghallani, megérteni és felvállalni ezt a hívást, de ha mégis megtesszük mindezt, akkor Isten alkalmassá tesz minket a szolgálatra.

Megkönnyíti az elhívások titkának megértését, ha életszerű, hiteles és gyümölcsöt hozó példákat látunk magunk körül. Ezekből a példákból nemcsak a Parókia portál felületén igyekszünk minél többet bemutatni, hanem félévente megjelenő nyomtatott magazinunk, a Karakter oldalain is, amelynek most elkészült, legfrissebb száma egyrészt az elmúlt félév online írásaiból kínál válogatást, másrészt új cikkeket is tartalmaz, amelyek magazinunkban olvashatóak először. Közös bennük, hogy az elhívás legfontosabb kérdéseire mutatnak rá.

Mi a titkod? – teszi fel az első ilyen kérdést pünkösdi írásában Somogyi Péter budapest-fasori lelkipásztor és dunamelléki lelkészi főjegyző. „Amikor valaki valami vonzót, követésre méltót, megragadó dolgot lát és tapasztal a másik embernél, felteszi magában vagy éppen nyíltan ezt a kérdést. Keresztyén emberként olyannak vagyunk részesei, aminek egyértelműen és nyilvánvalóan meg kell jelennie, fel kell ragyognia az életünkben” – írja, hozzátéve: mindez a Szentlélek munkája, amely élővé teszi a holt betűt és megelevenít általa bennünket, holtakat is.Erre a megelevenítésre, a Szentlélekkel való betöltekezésre ad lehetőséget a konfirmáció, amelyet a legtöbb egyházközségben hagyományosan pünkösd környékén szoktak tartani. Konfirmálni nemcsak gyerekként lehet, de felnőtt fejjel is – tanúsítják azok a történetek is, amelyekről Megváltozott életek című írásunkban olvashatnak. Ebben hárman vallanak arról, hogyan szólította meg őket Isten, miért döntöttek felnőttként a konfirmáció mellett.

Akik gyülekezeti szolgálatra kaptak elhívást
A pásztori elhívás titkai és kérdései vezettek el minket Hévízgyörkre, ahol a tradicionális keretek evangéliumi lelkülettel teltek meg. Barthos Gergely hévízgyörki lelkész gyülekezetének megújulásában nem saját érdemeit, hanem az evangélium megújító erejét emelte ki. Ottjártunkkor fontosnak érezte, hogy a negatívumokról is mesélhessen, például a szolgálattevők kiégésének kérdéséről, valamint arról, hogy időnként a lelkésznek is frissítő impulzusokra van szüksége, olyan megújulásra, amely továbblendíti a szolgálatát.

Hogyan kapcsolódhat gyülekezeti háttér és lelkipásztori elhívás? Erre keresi a választ cikksorozatunk egy-egy konkrét közösség példáját megvizsgálva, mindig két emberrel készítve interjút: az adott egyházközség lelkészével, és azzal a volt gyülekezeti taggal, aki maga is lelkészi szolgálatba állt. A sorozat első gyülekezete a Kispest-Rózsatéri Református Egyházközség, az interjúalanyok pedig Ablonczy Kálmán kispest-rózsatéri lelkész és Tihanyi Kristóf nagykátai lelkész.Szabó Gábor már a szocializmus időszakában betöltötte a bács-kiskunsági esperesi tisztséget, és azon kevesek közé tartozott, akiket a rendszerváltás után is újraválasztottak. Húsz év esperesi szolgálat után, 2005-ben egészségügyi okokból mondott le, de 83 évesen is hetente tart online bibliaórát. Szolgálatát végigkísérte a zene szeretete és a három H üzenete: hittel, hűséggel, humorral. Vele készült interjúnkból egy sokszínű ember küzdelmekkel, de örömökkel teli életútja körvonalazódik ki.

A lelkészi hivatásban bizonyos mértékig osztoznia kell a lelkész családjának is. Talán nem túlzás úgy fogalmazni, hogy a lelkészfeleségi szolgálathoz is elhívás kell. Morváné Cserna Anett közelebb érzi magát Istenhez lelkészfeleségként, bár arról, hogy ez a szerep mit jelent, nem voltak határozott elképzelései. Mivel egyre több női lelkész van, egyre több a lelkészférj is, ők pedig egyre gyakrabban civilek. Faragó Attila lelkészférjjel arról beszélgettünk, milyen ez az évtizedekkel ezelőtt a közvélemény számára még elképzelhetetlennek tűnő szerep.

Egyházkerületi szolgálatok és szolgálók
Szintén az elhívás sokszínűségéről tanúskodik Dunamelléken történt című aktuális hírösszefoglalónk, amelyben lelkészszentelések, hálaadó ünnepi alkalmak, találkozók, megemlékezések és konferenciák is helyet kaptak. Az elmúlt félév egyházkerületi eseményei nemcsak múltunk nagy alakjairól és jelenünk meghatározó tisztségviselőiről és szolgálóiról szóltak, de azokról a fiatalokról és gyermekekről is, akiken egyházunk jövője múlhat. Sok olyan párbeszéd indult el az elmúlt időszakban, amelyet folytatni szeretnének.A Karakter magazin legfrissebb száma betekintést nyújt az egyházkerületünkben nemrég megalapított szolgálatok működésébe is. A Lenkeyné Teleki Mária vezette Dunamelléki Katechetikai Támogató Szolgálat lelkészek és hittanoktatók bevonásával épül ki azzal a céllal, hogy háttértámogatást adjon a hittanoktatásban szolgálók számára. A Hajdú Bálint Kadosa református lelkész vezette Dunamelléki Missziói Támogató Szolgálat pedig a misszió speciális területein szolgáló dunamelléki református lelkipásztorok és missziói területük támogatására jött létre.

Tudományok és művészetek szolgálatában
Nagyjából négyévnyi kényszerű távollét után 2023 januárjában újra megnyitotta kapuit Budapesten a Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Gyűjteményének Ráday Könyvtára. Az intézmény elmúlt időszakát Veres Anna Mária könyvtárigazgató, valamint két fiatal könyvtáros, Szalay Gréta és Zelenák Sára szemén keresztül ismerhettük meg.

A Valahol egy lány kezdetű dal a kedvenc Illés-száma, aludt már erősítő előtt a zenekar koncertjén, ő volt az, aki elrontotta Bródy János biciklijét, de az is, aki Illés Lajossal együtt a büfében hallgatta végig az édesapja általa szerzett Velünk az Isten margitszigeti premierjét. Tisztaság és egyenesség – az Illés-család legfontosabb örökségei az ő számára. Illés Dávid esperessel, református lelkésszel édesapjáról, Illés Lajosról, az Illés-zenekar alapítójáról és családi kapcsolataikról beszélgettünk.Nem gondolja, hogy övé az érdem, de Visky András elismeri, hogy meglepően sikeres tavaly megjelent új könyve. A történethez egy román lágerből származnak az első emlékei, ahol egyetlen könyvük a Biblia volt. Édesanyja naponta felolvasott belőle hét gyermekének, miután a református lelkész édesapát koncepciós perben 22 év börtönre ítélték. Visky András szerint mindannyiunk feladata, hogy „az életünket beleírjuk a bibliai elbeszélésbe.” Kitelepítés című regényével ezt ő teljesítette. Interjúnkban helytállásról, revansról szabadságról, szülőképről és sok minden másról is beszélgettünk a szerzővel.

Könyvajánlónkban pasztorálpszichológiai kézikönyvet, elbeszélés formájában újragondolt bibliai történeteket, különlegesen illusztrált gyermekbibliát, ifjúsági fantasy köntösébe bújtatott morális útkeresést, prédikációgyűjteményt és tematikus prédikációsorozatot is ajánlunk. Van, amelyik az elhívás meghallásában, van, amelyik a megértésében, és van, amelyik az elhordozásában segíthet minket.

Pedagógusok és szülők elhívása
Az elhivatott szolgálatvégzők közül nem maradhattak ki a pedagógusok sem. Dobos Sándor, a budapesti Fazekas Gimnázium matematikatanára pedagógusnap előtt három kérdésünkre válaszolt. A matematika hálás tantárgy, nehéz mellébeszélni, mégsem szeretné, ha diákjai gyomorgörccsel ülnének be az óráira. Erre a velük elért hazai és nemzetközi sikerek is rácáfolnak – tudtuk meg a tanár úrtól.

Bölcsföldiné Türk Emese, a Baár-Madas Református Általános Iskola és Gimnázium tanára a határon inneni és túli osztálykirándulások szépségéről és hasznáról írt nekünk pár gondolatot egy osztályfőnök szemével. „Olyan kérdések kerültek már elő ilyenkor, amiket a diákok a szüleiktől sem mertek megkérdezni. Ahogy a napok múlnak, egyre mélyül a kapcsolat, egyre jobban összecsiszolódunk. Diák diákkal, tanár diákkal” – fogalmaz írásában.A bizonyítvány nemcsak a diák teljesítményéről, de magáról a diákról is képet ad – legalábbis ezt kommunikáljuk a gyermekeink felé. De vajon jól van ez így?  Uzsalyné Pécsi Rita, főiskolai tanár, neveléskutató szerint a számonkéréseken alapuló osztályozási rendszer nem vesz tudomást az egész emberről, csupán néhány képességterületen ad – néha meglehetősen pontatlan – visszajelzést a teljesítményéről. Jó lenne ehhez mérni a súlyát, és azt kommunikálni a gyerek felé, hogy őt szeretjük, nem a jegyeit!

Ha a kamasz gyermekünk feszegeti a határokat, az annak a jele, hogy kapott tőlünk biztonságos kereteket, és nem rekedt meg a személyiségfejlődés útján. „A kamaszkor olyan, mint egy szélvész fekete viharfelhőkkel. Ezen át kell haladnia minden szülőnek és gyereknek. Ha valaki ezt nem kamaszkorában teszi meg, akkor megteszi fiatal felnőttként, vagy 30-40 évesen. Ha nem a lázadással, akkor testi tünetekkel vagy olyan szülőkkel szembeni ellenállással, ami felnőtt korban minél idősebben kezdődik, annál fájdalmasabb lesz” – figyelmeztet Pap Erika gyermek- és ifjúsági szakpszichológus, a MURMO terápiás műhely alapítója.

„Valami közös mégis kell, hogy legyen ebben a Te mennyei és a mi lenti apaságunkban!” – fogalmazott apai imádságában Szabó György, arra a kérdésfeltevésre keresve a választ, hogy mit adjunk, adjunk-e, ha nem kérnek már belőlünk, csak tőlünk. Személyes hangvételű önkitárulkozásában nemcsak szülői, de (isten)fiúi elhívásunkra is rátalálhatunk, és megérthetjük annak perspektíváját, mit jelent „tékozló Atyának” lenni.

Élő kövekké kell válnunk
„Idei pünkösdi lapszámunk arról tudósít, mit végez ma Isten bennünk és rajtunk keresztül. Hogyan válhatnak emberek valóban lelkek pásztoraivá, miként újulnak meg szolgálataink, hogyan lehet egy-egy nagy krízis után újrakezdeni, Isten helyreállító és megőrző munkájában részt venni. Mivel támogathatjuk egymást a házasságban vagy egy-egy szolgálati területen, és mit jelent életadó módon viszonyulni a tanítványainkhoz, a gyermekeinkhez” – foglalja össze mindezt az előszóban Jakus Ágnes főszerkesztőnk.„Isten építi az egyházát, méghozzá élő kövekből – belőlünk” – teszi hozzá. Elhívásunk, szolgálatunk nem másról szól, mint arról, hogyan lehetünk élő kövekké. Isten erre hív, erre formál, erre épít minket, hogy azután egyháza részeként mi is másokat hívjunk, formáljunk építsünk. Ehhez életszerű, hiteles és gyümölcsöt hozó példákká kell válnunk a világ szemében, hogy tőlünk is megkérdezhesssék: Mi a titkod? És azért is, hogy erre ezt felelhessük: mindez a Szentlélek munkája, amely élővé teszi a holt betűt és megelevenít általa bennünket, holtakat is. Áldott pünkösdöt!


Dunamelléki Kommunikációs és Sajtószolgálat,
Dunamellék, 2023. májusA Dunamelléki Kommunikációs és Sajtószolgálat legújabb magazinját, a Karakter 2023. májusi számát már postáztuk a dunamelléki gyülekezetekbe.

A lap megvásárolható a budapesti Bibliás Könyvesboltban (1092 Budapest, Ráday utca 3.), de online is belelapozhat, ide kattintva.