Mit jelent neked Egyiptom?

Fogságtörténetből így lesz szabadulástörténet. Bölcsföldi András nagyheti képes úti jegyzete.

Tehát nem ti küldtetek ide, hanem Isten.
(Mózes első könyve 45. rész 8. vers)

Mit jelent neked Egyiptom? – kérdezi Jákob Józsefet.

Látod apám, az volt az első kérdésem a testvéreimhez, miután megismertettem magamat velük: Élsz-e még? Nekem Egyiptom a felemelkedéséről és a felemeltetésről szól. Olyan, mint Anafora, a koptok egyik vidéki központja, amelynek a neve is a célját hordozza: felemel. Felemelni az embert, feljebb a többi emberhez, feljebb Istenhez. Háromszor kerültem mélyre, szó szerint is, hiszen mély és sötét volt a kút, ahova testvéreim bedobtak, és kilátástalan volt a fáraó börtönéből szabadulni, de az igazi mélység a tőled és a családomtól való elszakítottságban volt. Nem bírtam tovább ezt a színjátékot, meg az egyiptomiak is észrevették, hogy sírok. Nekem Egyiptom – talán furcsa így kimondani – a szabadságot jelenti, hogy újra láthatlak téged és a testvéreimet, mert Egyiptom a szabadulás eszköze lett.

 

Mit jelent neked Egyiptom? – kérdezi az angyal Józsefet.

Nekem és kis családomnak – Mária, Jézus, én és egy szamár – az összes képen így szerepelünk (néha háttérben a híres három piramis vagy a Nílus vagy egy oázis pálmafákkal) – Egyiptom a megmenekülést, az elrejtőzést, a befogadást, a biztonságot jelenti. Ha nem az Úr mondja, nem jövök ide, nem ide jövök, ide biztosan nem jövök. Vissza a rosszemlékű helyre, ahonnan kihozta Isten a népét hatalmas karral, amiről szüntelen megemlékezünk ünnepeinken. Nem gondoltam volna, de Egyiptom, a szolgaság földje most nekünk szolgál. Mert Egyiptom számomra és a családom számára menedékké lett. Isten előtt semmi sem lehetetlen.

 

Mit jelent nektek Egyiptom? – kérdezi József a testvéreit.

Nekünk Egyiptom a félelmet jelenti. Mi félünk tőled, József, mert nem tudjuk elképzelni, hogy megbocsátasz nekünk, hogy meg tudsz bocsátani, hogy azt meg lehet bocsátani, ahogyan mi bántunk veled. Nem hiszünk abban, hogy a rosszból lehet jó. Nem hisszük azt sem, hogy nem élvezed ki a helyzetet. És azt sem hisszük, hogy a mi vétkünknek nincs következménye.

De én nem azt kértem tőletek, hogy azt mondjátok el, ami bennetek van. Egyiptom mit jelent nektek? – kérdezte újból József a testvéreit.

Egyiptom a megbocsátást, a visszafogadást, a helyreállást és a bőséget jelenti – válaszolták a testvérek.

 

Mit jelent nektek Egyiptom? – kérdezi az Úr Izraelt.

Három dolgot biztosan jelent.

Először a közelség biztonságát: amikor megtámadnak minket a nagy ellenségek, jobban bíztunk és bízunk Egyiptomban, mint az Úrban.

Másodszor: Isten szabadításának legfőbb helye, amire mindig és folyamatosan emlékezünk. „Én, az Úr, vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről, a szolgaság házából.” Így szól az első Ige. Onnan szabadított ki minket Isten.

Harmadszor a parancsolat folytatása is fontos: „Ne legyen más istened rajtam kívül.” Egyiptom egész története az istenekről, az istenségekről, az életről és a halálról szól, a fáraókról, a piramisokról, a nagy folyóról, a monumentális építményekről, a templomokról és az áldozóhelyekről beszél. Rengeteg szimbólumot hordoz. És ismerjük a prófétai igét is: „Akkor megismerteti magát az Úr Egyiptommal, és Egyiptom megismeri az Urat.” (Ézs. 19,21)

 

Mit jelent neked Egyiptom? – kérdezi a fáraó Józsefet.

Az otthont, a menedéket, a kötődést, a palota megannyi termét és emlékét, amit el kell engednem.

A felemelkedésemet, a karrieremet, a dicsőségemet és annak eszközét, hogy felmutathassam Isten tervét és szabadítását – főképpen a családomnak és mindenkinek.

És azt jelenti, hogy a jelen történéseivel hozzájárulok, és előkészítem Isten hatalmas szabadítását először Mózes által – majd a királyok által – és végül a Megváltó által.

 

Mit jelent Neked Egyiptom?

  • hamis biztonságot?
  • mélységet, megalázást?
  • felemelkedést, karriert?
  • munkát és még több munkát?
  • ideiglenes menedéket?
  • újra találkozást az ősrégi testvérekkel?

​Vagy csak egyszerűen Egyiptom azt a bizonyosságot jelenti:

  • hogy Isten a rosszból is jót tud kihozni?
  • hogy a fogságtörténetet Isten szabadítástörténetté tudja változtatni?
  • hogy Isten kihoz onnan, ahol most éppen vagy?

Károlis tanárok összetartó és rendszeresen együtt imádkozó csoportja lelki zarándoklaton vett részt Egyiptomban (jártak a sivatagban, Alexandriában és a fővárosban, Kairóban is), ahol elsősorban a kopt közösséggel ismerkedtek, egyszerű lelkészekkel, szerzetesekkel, püspökökkel, a közösségek tagjaival találkoztak. Maradandó élményt jelentett számukra azoknak az élő gyülekezeteknek az életszeretete, akik megélik mindazt, amiben hisznek.

Képek és szöveg: Bölcsföldi András

Szabadulástörténetek