Nagyheti levél

A Dunamelléki Református Egyházkerület közösségének

NAGYHETI LEVÉL

„A mi Urunk Jézus Krisztus Istene …világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el titeket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk, hívőkön.” (Ef 1,17-19)

Kedves Testvéreink!

A feltámadáshoz vezető út a virágvasárnapi bevonuláson, nagycsütörtök éjszakáján és nagypéntek keresztjén keresztül érkezik meg az üres sírhoz. Mi is ezen az úton járunk. Ott lehetünk a hozsannát kiáltó, pálmaágakat lengető sokaságban, de bizony mi lehetünk a Gecsemáné kertjében virrasztás helyett álomba merült tanítványok is. Ha pedig hűtlenek leszünk Jézushoz, akkor még az is lehet, hogy a tömeggel „feszítsd meg”-et kiáltunk. Legyünk inkább a húsvét hajnalán a sírhoz siető asszonyok társai, akik először hallhatták meg az angyal örömüzenetét: „Nincsen itt, mert feltámadt…” (Mt 28,6)!

A böjti idő lényege az, hogy figyelmünket és életünket arra irányítsa, ami közelebb visz bennünket Krisztus megváltó titkához. Győzzünk le mindent, ami megzavarná a böjt lelki csendjét és a húsvét ünnepét, akár elbizonytalanodás az, akár az elmúlt hetek botránkozásai, akár a teher, melyet református hitünk vállalása jelent! Az elmúlt hetekben válaszokat vártunk számos nehezen megválaszolható kérdésre. Bizonyára ma sincs mindenre minket kielégítő válasz, de szükségesnek tartjuk, hogy lezárjuk a kegyelmi ügy után kialakult megrázó helyzetet.

Püspökünk és főgondnokunk vezetésével, az esperes-főgondnoki karral, a missziót munkáló lelkipásztorokkal és presbiterekkel, gyülekezeteink hűséges tagjaival a ránk váró időszakban azzal akarunk törődni, hogy mit kell tennünk és mit kell ezután másként tennünk egyházunk lelki-szellemi megújulásért. Erre a kérdésre mindannyiunknak személyesen is válaszolnunk kell. Meg kell tudnunk különböztetni a minket körülvevő hangzavarban Jézus hangját azokétól, akik egyházunknak nem javát, hanem kárát akarják.

Köszönjük az egyházunkért és püspökünkért mondott imádságokat! Köszönjük az önvizsgálatban segítő bírálatokat is, melyek az elmúlt hetek megbeszélésein lelkipásztoraink és presbitereink részéről megfogalmazódtak! Hálát adunk Istennek azért, hogy külső erők nem tudták és nem tudják szembefordítani egymással azokat, akiket az Ő szeretete a közös szolgálatra rendelt! Újítsuk meg, erősítsük és védjük meg azokat a belső bizalmi közösségi tereket, melyeket az Úr adott nekünk egyházunkban! Az itt kapott bűnbocsánattal, erővel és örömmel hívjuk megtérésre azt a világot, melyet Ő úgy szeret, hogy egyszülött Fiát adta érte.

Áldott böjti elmélyülést és Krisztus feltámadásának boldog ünneplését kívánjuk Mindenkinek!

Balog Zoltán
püspök

Veres Sándor
főgondnok

Somogyi Péter
lelkészi főjegyző

Bor Imre
presbiteri főjegyző

Baranyai Egyházmegye
Wébel Zsolt
esperes

Dr. Nagy Anna
főgondnok

Bács-Kiskunsági Egyházmegye
Bán Béla György
esperes

Szőke Imre
főgondnok

Budapest-Déli Egyházmegye
Kovács Gergely
esperes

Brandenburg Sándor
főgondnok

Budapest-Északi Egyházmegye
Szloboda József
esperes

Gyügyei Attila
főgondnok

Délpesti Egyházmegye
Takaró András
esperes

Pogrányi Károly
főgondnok

Északpesti Egyházmegye
Nyilas Zoltán
esperes

Dr. P. Tóth Zoltán
főgondnok

Tolnai Egyházmegye
Rácz József
esperes

Csuprik László
főgondnok

Vértesaljai Egyházmegye
Hajdú Szabolcs Koppány
esperes

Csizmadia Zsolt
főgondnok