Nyílt levél Loment Péternek

Bizony, mindazokról a gondolatokról beszélnünk kell, amelyek felkerültek a világhálóra. De ne a levegőbe beszéljünk, ne általánosságokat és talánokat pufogtassunk.  

Kérem tehát, hogy Loment Péter sürgősen nevezzen meg, adjon közre legalább három olyan éneket, amely gondolataiból következően a 21. század énekeskönyvébe való. Egy se legyen közöttük Kádár Ferencé. Ahol van három, bizonnyal könnyen fog kerülni még három vagy ötszáz, hogy kiteljen belőle egy jobb énekeskönyv. De előbb lássunk legalább hármat: költőileg, lejtésében, ritmusában, dallamában, prozódiájában, szólamaiban (mert úgye négyszólamú formában kapjuk?), eszmeiségében, harmónizálásában, magyarságában, reformátusságában megoldott ifjúsági alkotást, amelyről mintaénekként beszélhetünk. 

Kik is azok a keresztyén zenészek, akik átírnák református énekeinket? Gondolom, legalább három megnevezése kapásból szintúgy sikerül, no meg néhány keresztyén "szövegíróé", akik kancióból meg himnuszból csinálnak valamilyen fényévvel közelebbi énekelnivalót, ráadásul könnyen énekelhetőt. Szívesebben mondanék költőt, mert hát Kálvin kora legkiválóbb udvari költőjét kérte a zsoltárok megverselésére, de hol vagyunk már attól! Legyen hát szövegíró, és hadd lássuk alkotásait.
Rengeteg van belőlük, ezért bizonnyal ujjgyakorlat lesz néhány lapos lista az érthetetlen, értelmetlen énekek soraiból. Kérek tehát legalább ötven-ötven példát a következőkből:

(a) kimondhatatlan szavakból;(b) érthetetlen éneksorokból; 
ez tudniillik elsősorban műveltség kérdése. Csak lesz hazánkban néhány nyelvhez, vershez, tanításhoz, értelmezéshez nem középiskolás fokon értő keresztyén ember, és meglátjuk, mit tehetünk. De lássuk előbb azt, hogy mivel kell valamit tennünk. Megmutatja az ilyesmi azt is, hogy maradt-e még valami európaiságunkból. 

A gondolatokhoz természetesen vannak megjegyezni valóim. Azért kérdezek és kérek előbb, mert egy éjszakát már átszámoltam, de nem jött össze, hogy melyik az a legfiatalabb ének, amely már száz esztendős. Mert az 1948-ban először megjelent, meg az akkor először vagy újra lefordított, az akkor átírt stb. énekeket hiába vizsgálom, egyik sincs még száz éves. Hogy lehet ez? 

És még egyet nem tudok. Melyik énekünk volt táncdal? Hol és kik táncoltak rá? 

Nagyon remélem, hogy Loment Péter nem csak odavetett néhány pontot a legutóbb látott apácashow vagy hazugságshow hatására, hanem komolyan végig is gondolta, amit írt, ezért türelmetlenül várom a neveket, listákat! Ismétlem: hogy legyen miről beszélni érdemében.