Olvasmányos Biblia

A Könyvek mind külsejében, mind felfogásban rendhagyó formában tárja elénk a Szentírás „nagy történetét”. A folyamatos olvasmányélményt nyújtó, négykötetes kiadványról Pecsuk Ottóval beszélgettünk.

„Vajon elbeszélhető-e az ember története Isten történeteként és – ami ugyanaz – Isten története az ember történeteként? Bizonyára erre a kérdésre született válaszul a Biblia, az Örökkévaló megszólalásait és csöndjét dokumentáló könyvek tüneményes gyűjteménye. Nemcsak írás, hanem beszéd, és nemcsak szöveg, hanem hang is” – vezeti fel Visky András író-dramaturg ajánlója a Magyar Bibliatársulat és a Kálvin Kiadó legújabb, négykötetes bibliakiadását, A Könyveket, amely mind külsejében, mind felfogásban rendhagyó formában tárja elénk a Szentírás „nagy történetét”.

„Reformátusként valljuk, hogy a Biblia képes megváltoztatni az emberek életét. A Magyar Bibliatársulat a Kálvin Kiadóval együttműködve hosszú évtizedek óta ad ki hagyományos, megszokott formátumú Bibliákat. Most A Könyvekkel olyanokat is el szeretnénk érni, akiket hagyományos kiadványainkkal és egyházi alkalmainkkal nem tudunk, de akiket talán a Biblia története bevonzhat Jézus Krisztushoz, valamint a keresztény közösségekbe” – fogalmazta meg A Könyvek missziós célját Pecsuk Ottó, a Magyar Bibliatársulat Alapítvány főtitkára, aki részletesebben is mesélt nekünk a négykötetes kiadványról.
 

A Könyvek című bibliakiadást a 27. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon, 2022. október 2-án Pecsuk Ottó és Galsi Árpád, a Kálvin Kiadó igazgatója mutatta be Visky András, Szalay László Pál református lelkipásztor, Gryllus Dániel zenész és Bubik Réka színművész közreműködésével. Az eseményről szóló beszámolót a reformatus.hu oldalán olvashatják.


Irodalmibb forma, hagyományos tartalom
„Ebben a négy kötetben a Szentírás tulajdonképpen hasonló formában jelent meg, ahogy eredetileg megírták. A Biblia általunk ismert hagyományos formátuma ugyanis évszázadok alatt alakult ki. A fejezetbeosztások, versbeosztások, a könyvek összekapcsolása, a kereszthivatkozások, kiemelések, szakaszcímek kialakulása hosszú folyamatnak az eredménye, amely részben azt is szolgálta, hogy az egyház különböző módokon és vezérfonalak mentén olvashassa az Igét. A külföldi példákat megfontolva most mi is szerettük volna olyan Bibliát kiadni, amelyben az Ige önmagában jelenik meg, és egyfajta folyamatos olvasmányélményt adjon azoknak, akik így szeretnének megismerkedni vele” – ismertette a kiadványt Pecsuk Ottó.

A négy darab, egyenként öt-hétszáz oldalas kötet követi a Biblia hagyományos felosztását. „A zsidó felfogásban az Ószövetség három egységből áll: a Törvény, az Írások és a Próféták, ehhez járul még a mi használatunkban az Újszövetség. Ezt a négyes egységet követi A Könyvek is, amelynek címe tulajdonképpen a Biblia szó magyar fordítása. A Mózes első könyvétől Ruth könyvéig tartó első kötet címe, a Kezdetben a teremtésre utal; a Sámuel könyvétől az Énekek énekéig terjedő második kötet címe, az Erőm és énekem Dávid zsoltárára utal; a harmadik Ószövetségi kötet címe, az Így szól az Úr pedig a próféták, próféciák megszokott mondatkezdése, és Ézsaiástól egészen Malakiásig olvashatjuk benne a prófétai könyveket. Az Újszövetség a Meghalt és feltámadott címet kapta.”

A nagyobb gondolati egységek tehát már adottak voltak korában is, de amíg ezeket a hagyományos Bibliákban a szakaszcímek szükségképpen szétszabdalták, A Könyvek most szeretné ezeket nagyobb egységekként tálalni a másfajta olvasásélmény érdekében. Nem vesz el és nem tesz hozzá semmit az Igéhez, a magyar szöveghez pedig a 2014-ben revideált új fordítást (RÚF 2014) veszi alapul. A régi felosztás helyett nagyobb, 20-40 oldalt felölelő fejezetekre tagolódik, mint egy regény, a kötetekhez készült bevezetésekből pedig az olvasó megtudhatja, milyen tematikával fog találkozni. A Könyvek a külalakjával is irodalmibb megközelítésre törekszik. Lente István grafikus szép és esztétikus borítókat tervezett a kötetekhez, amelyek szintén a nagyregények borítóit idézik.Közösséget gazdagító élmény
A hosszabb, folyamatosabb olvasmányélmény célja, hogy ezúttal ne a dogmatikai tartalom domináljon, hanem azt gondoljuk át, hogy mit olvastunk, és ez milyen hatást váltott ki belőlünk. „Szeretnénk ezzel a kiadással kaput nyitni azok előtt is, akik a hagyományos egyházi használatú bibliaolvasásban nem vesznek részt, viszont irodalmi, kulturális vagy spirituális forrásként tekintenek a Bibliára, és szeretnék jobban megismerni. Mindenképpen arra biztatnánk őket, és általában az olvasókat, hogy keressenek ehhez partnereket, akikkel lehet közösségben olvasni, és megbeszélni egymás között az átélteket, mert ez gazdagító élménnyé válhat. Egymás tapasztalatai, egymás tudása, egymás hite által minden olvasó tud épülni” – magyarázta Pecsuk.

Reményük szerint a gyakorlott bibliaolvasóknak is új élményt adhat ez a fajta olvasás. „A Biblia a hagyományos felfogás szerint fekete, keményfedeles, komornak tűnő könyv, az egyház könyve. Az Ige azonban megelőzi az egyházat. A Biblia az emberiség ősrégi kincse, amelyben Isten szól az emberhez, az ember pedig Istenről gondolkodik, Istennek válaszol. Valahol erről szól a Biblia, és ez az aspektusa megelőzi mindazon funkcióit, amelyek a későbbi gyülekezeti használat során társultak hozzá. Emiatt képes a legszélesebb közönséghez is szólni. Nem baj, ha olvasáskor bizonyos elemei nem teljesen világosak. A teljes összkép, amit az ember egy-egy átfogóbb fejezet elolvasása után kap, kárpótol a homályban maradt részletekért – amelyeknek később máshol azért utána lehet nézni.”

Hogy mindenkinek, még a rutinos bibliaforgatóknak is érdemes újra és újra átélni a „nagy történetet”, arról Lackfi János író könyvajánlója is tanúskodik: „Ha egy történet színes, izgalmas, ütős, szívszorító, fordulatos és felkavaró, akkor érdemes újra meg újra elmesélni. Akárhányszor. [...] Bárhol. Márpedig a Könyvek története ilyen. Isten beleszeret az emberbe, akit alkotott. Sok-sok kaland, csalódás és ármányos fordulat után találkoznak, egészen közel kerülnek egymáshoz. És aki igazán szeret, mindent odaad a másikért. Az életét is. Mert A Könyvek a mindent feláldozó életről szólnak. És többek, mint betű, mert ha szívünkben csíráztatjuk ezeket a szavakat, akkor mi is belépőt nyerünk az Életbe. Nem csak egy hétvégére vagy egy évre. Hanem örökre.”


A Könyvek című négykötetes bibliakiadás megrendelhető a Kálvin Kiadó webboltjából, illetve megvásárolható többek között a Bibliás Könyvesboltban (1092 Budapest, Ráday utca 3.) is.

Barna Bálint
Képek: Kálvin Kiadó