Pályatárs, lelkipásztor, tudós prédikátor

Videóink a Szűcs Ferenc professzor emlékére rendezett „Ót és újat!” című konferencia előadásairól és könyvbemutatójáról.

Ót és újat!” címmel rendeztek konferenciát 2022. szeptember 29-én csütörtökön Szűcs Ferenc (1942–2020) református lelkipásztor, teológiai tanár és a Károli Gáspár Református Egyetem volt rektora emlékének. Az esemény egyúttal a Ráday Ház megnyitását ünneplő Ráday-napok nyitóprogramja is volt az épület újjászületett dísztermében.
Az emlékkonferenciáról külön cikkben számoltunk be, amely ide kattintva elolvasható, alábbi videós összeállításunk pedig azok számára készült, akik szívesen végig is hallgatnák az elhangzottakat.

Szűcs Ferenc, a pályatárs
Juhász Tamás kolozsvári teológiaprofesszor pályatársként és barátként emlékezett vissza Szűcs Ferencre. Ismertette Szűcs professzor etikájának és teológiai nézetének főbb pontjait, továbbá az egyházszervezettel, valamint a nép és nemzet kérdéseivel kapcsolatos gondolatait is, külön kitérve az erdélyi kapcsolataira. Előadását mégis az a személyes hangvétel tette igazán emlékezetessé, amely a közös emlékek felidézéséből fakadt.
 Szűcs Ferenc, a lelkipásztor
Nyilas Zoltán északpesti esperes pomázi szolgálata felől közelítette meg Szűcs Ferenc alakját. Prezentációban gazdag összeállítása azonban nemcsak a gyülekezeti mindennapokra tért ki, hanem képet kaphattunk a budapesti teológián tanító professzorról is, aki fiatal teológusokat hozott el Pomázra, hogy kivegyék részüket a gyülekezeti szolgálatból, és aki az igényesség és a teljesség elvét tekintette mércének a tanítás minden szintjén.
 Szűcs Ferenc, a tudós prédikátor
A konferencián két könyvbemutatóra is sor került, mindkét kötet a Károli Gáspár Református Egyetem gondozásában, a L’Harmattan Könyvkiadónál jelent meg. Az első Szűcs Ferenc doktori disszertációja, Az imago Dei értelmezése a barthi és a Barth utáni teológiában, amely korábban csak gépelt kéziratként maradt fenn. A másik pedig a Szabadság és megkötöttség című prédikációgyűjtemény. A műveket Békési Sándor teológus mutatta be.
 
Kapcsolódó cikkeink:

Szűcs Ferenc emlékezete
Ki volt Szűcs Ferenc és milyen lelki és szellemi örökséget hagyott hátra barátainak, kollégáinak, tanítványainak és az utókornak? Bogárdi Szabó István korábbi dunamelléki püspökkel és zsinati lelkészi elnökkel egykori tanítójáról, kollégájáról, barátjáról beszélgettünk. Erről készült írásunkat IDE KATTINTVA olvashatják.

„Ót és újat!”
Konferenciával, könyvbemutatóval és zenével állítottak méltó emléket Szűcs Ferenc professzor életének és szolgálatának a 2022-es Ráday-napok keretein belül, amelynek nyitó áhítatát Balog Zoltán dunamelléki püspök, a Zsinat lelkészi elnöke tartotta. Az eseményről készült részletes összefoglaló írásunkat IDE KATTINTVA olvashatják.