Pályázat iskolalelkészi-vallástanári állásra

A Baranyai Református Egyházmegye pályázatot hirdet iskolalelkészi–vallástanári munkakör betöltésére.

 

Szolgálati hely: Pécsi Református Kollégium Gimnáziuma
(7630 Pécs, Engel János József u. 15.)

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • az intézményegység hitéletének szervezése, koordinálása, szolgálatok elvégzése

 • hit-és erkölcstan tantárgy oktatása

 • a tanulók és pedagógusok lelkigondozása

 

Illetmény: Kjt. (pedagógus-bértábla) szerint. A lakhatásban szükség esetén az egyházmegye segítséget tud nyújtani. 

 

Pályázati feltételek: 

 • református lelkészi oklevél, 

 • lehetőleg: vallástanári oklevél, 

 • büntetlen előélet.

Előny: a területen szerzett gyakorlat, nyelvtudás, szakmai ajánlás. 

 

Benyújtandó dokumentumok: 

 • fényképes szakmai önéletrajz

 • motivációs levél

 • oklevelek másolata

 • erkölcsi bizonyítvány (60 napnál nem régebbi)

 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. június 15.

Elbírálási határidő: 2020. június 30.

Az álláshely betölthető: 2020. augusztus 16-tól. 

 

A pályázatokat benyújthatják postai úton a Baranyai Református Egyházmegye Esperesi Hivatalának (7630 Pécs, Engel János József u. 11.) címezve. A borítékon kérjük, tüntessék fel: iskolalelkészi pályázat. A pályázati dokumentációt elektronikusan is kérjük megküldeni Győrfi Bálint esperesnek címezve a baranyai.em@reformatus.hu címre. 

További információt emailben Kovách Péter intézményi lelkipásztortól lehet kérni (kovach.peter@refipecs.hu).