Pályázat lelkészi állásra

A Budapest-Északi Református Egyházmegye elnöksége a MRE 2022. évi IV. Törvény 14. § alapján – a vonatkozó presbitériumi határozatnak megfelelően – pályázatot hirdet a Budapest-Pozsonyi úti Egyházközség megüresedett lelkészi állásának betöltésére.

A pályázatot a Budapest-Északi Református Egyházmegye Esperesi Hivatalának címére (1091 Budapest, Kálvin tér 8. II/16..) tértivevényes küldeményként kell benyújtani 2023. április 20-ig.

• A pályázatnak tartalmaznia kell mindazokat az okiratokat, amelyeket a 2022. IV. törvény 9 § (5) része előír.
A lelkipásztor kötelezettségeit és jogait a MRE 2013. évi I. törvény VII. és VIII. fejezete részletesen körülírja.

• A megválasztott lelkipásztort megilleti a Budapest-Pozsonyi úti Református Egyházközség díjlevelében megállapított havi 387.000,- Ft, készpénzjavadalom, stóla a helyi gyakorlat szerint, továbbá a 4 és fél szobás parókia, s annak teljes rezsiköltsége.

Bővebb információ kérhető az esperesi hivataltól a +36/30 396 0934-es telefonszámán.