Pályázat lelkészi állásra

A Budapest-Déli Református Egyházmegye pályázatot ír ki a Budapest-Pestlőrinc-Erzsébet-Bélatelepi Református Egyházközség lelkészi állására.

Javadalom: 120e Ft készpénzjavadalom, 4 szobás felújított parókia használata, hittanóradíjak, egyéb költségtérítés, szükség szerint egyházmegyei díjlevél kiegészítés.

A pályázat benyújtási határideje a szükséges mellékletekkel:  2019. december 10.

Cím: 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 3.

Érdeklődni lehet a bpdel@bpdel.hu címen, 06303370659 telefonszámon.