Pályázat lelkipásztori állásra

A Vértesaljai Református Egyházmegye esperese, egyetértésben a Martonvásári Református Egyházközség Presbitériumával pályázatot írt ki a Martonvásári Református Egyházközség megüresedett lelkipásztori állására.

 

A pályázatot a Vértesaljai Református Egyházmegye Esperesi Hivatala címére (8093 Lovasberény, Kossuth u. 84.) ajánlott küldeményként, 2022. november 14-ig lehet benyújtani.

  • A pályázatnak tartalmaznia kell mindazokat az okiratokat, melyeket a Lelkészek Szolgálatáról és Jogállásáról szóló 2013. évi I. Törvény 56. § (7) része előír. A lelkipásztor kötelezettségeit és jogait a hivatkozott törvény VII. és VIII. fejezete részletesen leírja.

  • A megválasztott lelkipásztort megilleti a Martonvásári Református Egyházközség díjlevelében megállapított készpénzjavadalom, havi bruttó 260.000,- forint, stóla a helyi gyakorlat szerint, továbbá a 3 szobás parókia teljes rezsiköltsége. Az illetményhez tartozik továbbá a lelkipásztorok jövedelemkiegészítő támogatása.

A pályázat elkészítéséhez minden további információ csak a Vértesaljai Református Egyházmegye Esperesi Hivatalán keresztül (email: vertesaljai.em@reformatus.hu, telefon: 06-30/532 95 40) kérhető.

Hajdú Szabolcs Koppány esperes