Pályázati hirdetmény a Budapest-Fasori Református Kollégium intézményvezetői állásának betöltéséről

A Budapest-Fasori Református Egyházközség mint a Budapest-Fasori Református Kollégium fenntartója pályázati felhívást tesz közzé intézményvezetői pozíció betöltésére.

A többcélú intézmény vezetője feladatkörében ellátja a Budapest-Fasori Református Kollégium Julianna Általános Iskolájának igazgató teendőit, valamint irányítja a Budapest-Fasori Református Kollégium Csipkebokor Óvodája tagintézménye vezetőjének munkáját.

A pályázatot elektronikus és nyomtatott formában szükséges benyújtani a hivatal@fasor.hu email címre, illetve a Budapest-Fasori Református Egyházközség, Somogyi Péter elnök-lelkipásztor, 1071 Budapest, Városligeti fasor 5. fenntartói képviselői címre. Az email tárgyában és a borítékon kérjük feltüntetni: „Budapest-Fasori Református Kollégium intézményvezetői pályázat”.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 31.

A pályázati hirdetménnyel kapcsolatban további tájékoztatás kérhető a Lelkészi Hivatalban hivatali időben, vagy a hivatal@fasor.hu  email címen, illetve a +36 1 342 7311 telefonszámon.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. május 31. A pályázati felhívás rövidített formában megjelenik a Reformátusok Lapjában, illetve teljes terjedelemben a fenntartó gyülekezet honlapján (www.fasor.hu). A fenntartó a felhívást a fentieken túl más formában is megjelentetheti, közzéteheti.

A részletes pályázati hirdetmény lentebb, a csatolt állományoknál olvasható.

Csatolt állományok