Pásztor és juh

"Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért." János 10,11

Jézus a jó pásztor. De én ki vagyok?
Juh vagyok, akinek pásztorra van szüksége?
Juh vagyok, akinek pásztorra van szüksége.
Vajon ki az én pásztorom? Kire hallgatok? Ki vezet engem? Kinek a hangjára mozdulok? Jó hangot hallgatok?
A követés figyelem.
Még mindig a jó hangot hallgatom? Még mindig a jó Pásztort követem? Vagy ellenkadt a figyelmem, és birkaként sodródom? Figyelő juh vagyok vagy sodródó birka?
A követés figyelem. Annak a hangjára figyelés , akit követek.
Ismerem a hangot, amelyet követek? Ismerem a jó Pásztor hangját? Megismerem a jó Pásztor hangját? Meghallom, ha a nevemen szólít? Hagyom, hogy megkeressen, és örüljön a megtalálásomnak? Beismerem, hogy elveszett vagyok, akit meg kell találni? Beismerem, hogy juh vagyok, aki szánalomra méltó? Beismerem, hogy Pásztorra van szükségem?

Mert Pásztorra van szükségem.
Pásztorra, aki megszánja a a pásztornélküliségem.
Pásztorra, aki megkeres engem.
Pásztorra, aki nevemen szólít és vezet engem.
Pásztorra, aki aki ismer engem, és akit én is ismerek.
Pásztorra, aki füves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet engem. Lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az ő nevéért.
Pásztorra van szükségem, akinek hangját ismerem.
Pásztorra van szükségem, a jó Pásztorra, hogy ne hallgassak más pásztorokra.
Pásztorra van szükségem, a jó Pásztorra, aki ismeri és szereti az övéit. Annyira ismeri és szereti őket, hogy nem fut el, ha jön a farkas, hanem életét adja juhaiért. Mert a jó Pásztor életét adja juhaiért.
Pásztorra van szükségem, aki ismer és szeret engem. Aki annyira ismer és szeret engem, hogy ha jön a farkas, nem fut el előle, hanem életét adja értem.
Pásztorra van szükségem, aki ismer és szeret engem. Aki annyira ismert és szeretett engem, hogy amikor jött a farkas, nem futott el, nem szállt le a keresztről, hanem életét adta értem.
Életét adta értem, hogy aztán visszavegye azt, és ezzel az én életemet is megmentse.
Jézus a jó Pásztor.
Szükségem van a jó Pásztorra.
Szükségem van Jézusra.

 

Kisturi Eszter
Elhangzott 2018. július 21-én a Művészetek Völgye Református udvarának déli áhítatán.

Jézus "Én vagyok.." mondásait a legtöbben ismerjük. De mi történik akkor, ha ezek a pár szavas mondatok továbbfejlődnek egy monológgá? Mi történik akkor, ha továbbgondoljuk a saját élethelyzetünknek, megértésünknek megfelelően ezeket a mondatokat? Lehet, hogy saját magunkkal kapcsolatos kérdésekkel találkozunk. De az is lehet, hogy úgy tudunk gondolkodni róluk, mintha Jézus leülne velünk szemben, és beszélgetne velünk arról, hogy mi a többlettartalmuk.
Az "Én vagyok... üzenet 10 percben" napi áhítatok során arra tettünk kísérletet, hogy felfejtsük e mondatoknak azt a síkját, amelynek segítségével eljuthatunk az Alfától az Ómegáig, a Jézus-nélküliségtől az Jézussal való járásig.