Pótfelvételi a KRE PK-ra a 2021/2022-es tanévre

A Károli Gáspár Református Egyetem Pedagógiai Kara (2750 Nagykőrös, Hősök tere 5.) felvételt hirdet alábbi hitéleti alapképzési szakjaira nappali és levelező munkarendben: református hittanoktató, kántor

Hitéleti képzések

A Károli Gáspár Református Egyetem Pedagógiai Kara (2750 Nagykőrös, Hősök tere 5.) felvételt hirdet alábbi hitéleti alapképzési szakjaira nappali és levelező munkarendben: református hittanoktató, kántor

Az érdeklődők a jelen eljárás keretében is jelentkezhetnek államilag finanszírozott képzési formára, a felvételnek nem feltétele emelt szintű érettségi.
Jelentkezni közvetlenül az intézménynél az alábbi nyomtatvány kitöltésével lehet: http://www.kre.hu/hiteletifelveteli/index.php  

Alkalmassági vizsgával kapcsolatos információk: https://pk.kre.hu/index.php/felvetelizoknek/alkalmassagi-vizsga.html  

Karunkon lehetőség van párhuzamos képzés folytatására, tehát a hitéleti szakok mellé pedagógusképzési szakok közül is választhatnak hallgatóink. 
Jelentkezési határidő: 2021. 08. 25. 
Képzési helyszín: Nagykőrös

Pedagógusképzési szakok  

A Károli Gáspár Református Egyetem Pedagógiai Kara (2750 Nagykőrös, Hősök tere 5.) pótfelvételt hirdet tanító és óvodapedagógus alapszakjaira nappali és levelező munkarendben.

Az érdeklődők a pótfelvételi eljárás keretében is jelentkezhetnek államilag finanszírozott képzési formára a www.felvi.hu rendszerben.
Alkalmassági vizsgával kapcsolatos információk: https://pk.kre.hu/index.php/felvetelizoknek/alkalmassagi-vizsga.html 
Jelentkezési határidő: 2021. 08. 08. 
Képzési helyszín: Nagykőrös

Nagykőrösi képzési helyünkön lehetőség van párhuzamos képzés folytatására, tehát a világi szakok mellett hitéleti képzések közül (hittanoktató, kántor) is választhatnak leendő hallgatóink. 

            

Továbbképzési szakok oklevéllel rendelkezők számára

Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak (választható ismeretkörök/szakirányok: Gyakorlatvezető óvodapedagógus szakirány; Gyakorlatvezető tanító szakirány; Tehetségfejlesztés, tehetséggondozás szakirány; Fejlesztő, differenciáló pedagógia szakirány)

Új képzések:

  • Gyógytestnevelés az óvodában, iskolában szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak

  • Protestáns köznevelési vezető pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak

További információk: https://pk.kre.hu/index.php/oktatas/kepzeseink/pedagogus-szakvizsgak.html 
A képzés időtartama: 4 félév. Az oklevélhez megszerzéséhez a hallgató a képzés alatt 120 kreditet teljesít. 
Jelentkezni közvetlenül az intézménynél az alábbi nyomtatvány kitöltésével lehet: https://pk.kre.hu/index.php/felvetelizoknek/letoltheto-nyomtatvanyok.html 
Jelentkezési határidő: 2021. 09. 01.
Képzési helyszín: Nagykőrös

 

Tanító szakhoz tartozó műveltségi területek (részismereti képzés): ember és társadalom; ének-zene; idegen nyelv (angol, német); informatika; magyar nyelv és irodalom; matematika; technika-életvitel és gyakorlat; természetismeret; testnevelés és sport; vizuális nevelés
Az egyes szakterületi csoportokat megfelelő számú jelentkező esetén indítja az intézmény.
További információk: https://pk.kre.hu/index.php/oktatas/kepzeseink/reszismereti-kepzesek.html 

Jelentkezni közvetlenül az intézménynél az alábbi nyomtatvány kitöltésével lehet: https://pk.kre.hu/index.php/felvetelizoknek/letoltheto-nyomtatvanyok.html
Jelentkezési határidő: 2021. 09. 01.
Képzési helyszín: Nagykőrös

 

További információkért keressék fel az alábbi weboldalt:    
kari honlap: https://pk.kre.hu/,
e-mail: pk.tanoszt@kre.hu,
valamint telefonon munkatársainkat: +36-53-347-251, +36-30-564-9331!