Pótfelvételi a KRE PK-ra a 2022/2023-as tanévre

A Károli Gáspár Református Egyetem pótfelvételt hirdet a felsorolt szakokra. 

Hitéleti képzések 

A Károli Gáspár Református Egyetem Pedagógiai Kara (2750 Nagykőrös, Hősök tere 5.) felvételt hirdet  alábbi hitéleti alapképzési szakjaira nappali és levelező munkarendben: református hittanoktató, - kántor, - közösségszervező. 

Az érdeklődők a jelen eljárás keretében is jelentkezhetnek állami ösztöndíjas képzési formára, a  felvételnek nem feltétele emelt szintű érettségi. 

Jelentkezni közvetlenül az intézménynél az alábbi nyomtatvány kitöltésével lehet:  http://www.kre.hu/hiteletifelveteli/ 

Alkalmassági vizsgával kapcsolatos információk: 

https://pk.kre.hu/index.php/felvetelizoknek/alkalmassagi-vizsga 

Karunkon lehetőség van párhuzamos képzés folytatására, tehát a hitéleti szakok mellé pedagógusképzési szakok közül is választhatnak hallgatóink. 

Jelentkezési határidő: 2022. 08. 18. 

Képzési helyszín: Nagykőrös 

 

Pedagógusképzési szakok  

A Károli Gáspár Református Egyetem Pedagógiai Kara (2750 Nagykőrös, Hősök tere 5.) pótfelvételt  hirdet tanító, óvodapedagógus, valamint csecsemő- és kisgyermek nevelő alapszakjaira nappali és  levelező munkarendben. 

Az érdeklődők a pótfelvételi eljárás keretében is jelentkezhetnek állami ösztöndíjas képzési formára a www.felvi.hu rendszerben. 

Alkalmassági vizsgával kapcsolatos információk: 

https://pk.kre.hu/index.php/felvetelizoknek/alkalmassagi-vizsga  

Jelentkezési határidő: 2022. 08. 05.  

Képzési helyszín: Nagykőrös (óvodapedagógus, tanító – nappali és levelező munkarend) Budapest (óvodapedagógus, tanító, csecsemő- és kisgyermek nevelő) 

Kecskemét (csecsemő- és kisgyermek nevelő nappali és levelező munkarend, óvodapedagógus – csak nappali munkarend) 

Nagykőrösi képzési helyünkön lehetőség van párhuzamos képzés folytatására, tehát a világi szakok  mellett hitéleti képzések közül (hittanoktató, kántor, közösségszervező) is választhatnak leendő  hallgatóink. 

 

Bölcsészettudományi képzések 

A Károli Gáspár Református Egyetem Pedagógiai Kara (2750 Nagykőrös, Hősök tere 5.) pótfelvételt  hirdet közösségszervezés alapképzési szakra Nagykőrösön levelező, Budapesten nappali és levelező  munkarenden, továbbá neveléstudomány mesterképzési szakra Nagykőrösön csak levelező munkarenden. 

A neveléstudományi mesterképzési szakkal kapcsolatos információk: 

https://pk.kre.hu/index.php/nevelestudomany-ma

A felvételi elbeszélgetéssel kapcsolatos információk: 

https://pk.kre.hu/index.php/felvetelizoknek/alkalmassagi-vizsga 

Az érdeklődők a pótfelvételi eljárás keretében önköltséges képzési formára jelentkezhetnek a  www.felvi.hu rendszerben. Azok a hallgatók, akik önköltséges képzésre nyertek felvételt Károli  Ösztöndíjra pályázhatnak. 

Jelentkezési határidő: 2022. 08. 05.  

Képzési helyszín: Nagykőrös (közösségszervezés, neveléstudomány – csak levelező  munkarend) 

Budapest (közösségszervezés – nappali és levelező munkarend) 

 

Továbbképzési szakok oklevéllel rendelkezők számára 

Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak (választható ismeretkörök/szakirányok:  Gyakorlatvezető óvodapedagógus szakirány; Gyakorlatvezető tanító szakirány; Tehetségfejlesztés,  tehetséggondozás szakirány; Fejlesztő, differenciáló pedagógia szakirány); Gyógytestnevelés az  óvodában, iskolában szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak;  Tehetségfejlesztő pedagógus szakirányú továbbképzési szak (2 félév); Gyógypedagógus szakvizsga;  Diaszpórában magyar nyelvet és kultúrát tanító szakember szakirányú továbbképzési szak (2 félév);  Protestáns köznevelési vezető pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak. További információk: https://pk.kre.hu/index.php/oktatas/kepzeseink/pedagogus-szakvizsgak.html 

Új hitéleti szakirányú továbbképzési képzésünk: Református hit- és erkölcstanoktatói szakirányú  továbbképzési szak 

Református hit- és erkölcstanoktatói szakirányú továbbképzési szak (kre.hu) 

A képzés időtartama: 4 félév. Az oklevélhez megszerzéséhez a hallgató a képzés alatt 120 kreditet  teljesít.  

Jelentkezni közvetlenül az intézménynél az alábbi nyomtatvány kitöltésével lehet: Károli Gáspár Református Egyetem - Pedagógiai Kar továbbképzési jelentkezési lap (kre.hu) Jelentkezési határidő: 2022. 09. 01. 

Képzési helyszín: Nagykőrös 

Tanító szakhoz tartozó műveltségi területek (részismereti képzés): ember és társadalom; ének-zene;  idegen nyelv (angol, német); informatika; magyar nyelv és irodalom; matematika; technika-életvitel  és gyakorlat; természetismeret; testnevelés és sport; vizuális nevelés 

Az egyes szakterületi csoportokat megfelelő számú jelentkező esetén indítja az intézmény.
További információk: https://pk.kre.hu/index.php/oktatas/kepzeseink/reszismereti-kepzesek.html

Jelentkezni közvetlenül az intézménynél az alábbi nyomtatvány kitöltésével lehet:  Károli Gáspár Református Egyetem - Pedagógiai Kar továbbképzési jelentkezési lap (kre.hu)

Jelentkezési határidő: 2022. 09. 01. 

Képzési helyszín: Nagykőrös 

További információkért keressék fel az alábbi weboldalt:  

kari honlap: https://pk.kre.hu/, 

e-mail: pk.tanosztnk@kre.hu, 

valamint telefonon munkatársainkat: +36-53-347-251, +36-30-564-9331!