Pótfelvételi a KRE PK-ra a 2023/2024-es tanévre

A Károli Gáspár Református Egyetem Pedagógiai Kara felvételt hirdet alábbi hitéleti alapképzési szakjaira nappali és levelező munkarendben.

Pótfelvételi a KRE PK-ra a 2023/2024-es tanévre

Hitéleti képzések

A Károli Gáspár Református Egyetem Pedagógiai Kara felvételt hirdet alábbi hitéleti alapképzési szakjaira nappali és levelező munkarendben: református hittanoktató, ­kántor, - közösségszervező.

Az érdeklődők a jelen eljárás keretében is jelentkezhetnek állami ösztöndíjas képzési formára, a felvételnek nem feltétele emelt szintű érettségi.

Jelentkezni közvetlenül az intézménynél lehet: http://www.kre.hu/hiteletifelveteli/

Jelentkezési határidő: 2023. 08. 18.
Képzési helyszín: Nagykőrös

 

Pedagógusképzési szakok  

A Károli Gáspár Református Egyetem Pedagógiai Kara (2750 Nagykőrös, Hősök tere 5.) pótfelvételt hirdet tanító, óvodapedagógus, valamint csecsemő- és kisgyermek nevelő alapszakjaira nappali és levelező munkarendben.

Az érdeklődők a pótfelvételi eljárás keretében is jelentkezhetnek állami ösztöndíjas képzési formára a www.felvi.hu rendszerben.

Alkalmassági vizsgával kapcsolatos információk:

https://pk.kre.hu/index.php/felvetelizoknek/alkalmassagi-vizsga 

Jelentkezési határidő: 2023. 08. 06.

Képzési helyszín:       
Nagykőrös
(tanító – nappali és levelező munkarend)
Budapest (óvodapedagógus, tanító, csecsemő- és kisgyermek nevelő – nappali és levelező munkarend)
Kecskemét (csecsemő- és kisgyermek nevelő, óvodapedagógus – nappali és levelező munkarend)

Nagykőrösi képzési helyünkön lehetőség van párhuzamos képzés folytatására, tehát a világi szakok mellett hitéleti képzések közül (hittanoktató, kántor, közösségszervező) is választhatnak leendő hallgatóink. 

 

Bölcsészettudományi képzések

A Károli Gáspár Református Egyetem Pedagógiai Kara (2750 Nagykőrös, Hősök tere 5.) pótfelvételt hirdet közösségszervezés alapképzési szakra Nagykőrösön levelező, Budapesten nappali és levelező munkarenden, továbbá neveléstudomány mesterképzési szakra Nagykőrösön csak levelező munkarenden.

A neveléstudományi mesterképzési szakkal kapcsolatos információk: https://pk.kre.hu/index.php/nevelestudomany-ma

A felvételi elbeszélgetéssel kapcsolatos információk:
https://pk.kre.hu/index.php/felvetelizoknek/alkalmassagi-vizsga

Az érdeklődők a pótfelvételi eljárás keretében önköltséges képzési formára jelentkezhetnek a www.felvi.hu rendszerben. Azok a hallgatók, akik önköltséges képzésre nyertek felvételt Károli Ösztöndíjra pályázhatnak.

Jelentkezési határidő: 2023. 08. 06.

Képzési helyszín: 
Nagykőrös (közösségszervezés, neveléstudomány – csak levelező
munkarend)
Budapest (közösségszervezés – nappali és levelező munkarend)

 

Továbbképzési szakok oklevéllel rendelkezők számára

Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak (választható ismeretkörök/szakirányok: Gyakorlatvezető óvodapedagógus szakirány; Gyakorlatvezető tanító szakirány; Tehetségfejlesztés, tehetséggondozás szakirány; Fejlesztő, differenciáló pedagógia szakirány); Gyógytestnevelés az óvodában, iskolában szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak; Gyógypedagógus szakvizsga (Gyógypedagógiai szakismeret és gyakorlat megújítása szakirány; Gyógypedagógiai szakértő, gyógypedagógiai gyakorlatvezető, vezetőtanár szakirány); Tehetségfejlesztő pedagógus szakirányú továbbképzési szak (2 félév); Diaszpórában magyar nyelvet és kultúrát tanító szakember szakirányú továbbképzési szak (2 félév);  Protestáns köznevelési vezető pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés.

További információk: https://pk.kre.hu/index.php/oktatas/kepzeseink/pedagogus-szakvizsgak.html

 

Hitéleti szakirányú továbbképzési képzésünk: Református hit- és erkölcstanoktatói szakirányú továbbképzési szak

Református hit- és erkölcstanoktatói szakirányú továbbképzési szak (kre.hu)

A képzés időtartama: 4 félév. Az oklevélhez megszerzéséhez a hallgató a képzés alatt 120 kreditet teljesít.

Jelentkezni közvetlenül az intézménynél az alábbi nyomtatvány kitöltésével lehet:

Károli Gáspár Református Egyetem - Pedagógiai Kar továbbképzési jelentkezési lap (kre.hu)

Jelentkezési határidő: 2023. 09. 01.

Képzési helyszín: Nagykőrös

 

Tanító szakhoz tartozó műveltségi területek (részismereti képzés): ember és társadalom; ének-zene; idegen nyelv (angol, német); informatika; magyar nyelv és irodalom; matematika; technika-életvitel és gyakorlat; természetismeret; testnevelés és sport; vizuális nevelés

Az egyes szakterületi csoportokat megfelelő számú jelentkező esetén indítja az intézmény.

További információk: https://pk.kre.hu/index.php/reszismereti-kepzesek

Jelentkezni közvetlenül az intézménynél az alábbi nyomtatvány kitöltésével lehet:

Károli Gáspár Református Egyetem - Pedagógiai Kar továbbképzési jelentkezési lap (kre.hu)

Jelentkezési határidő: 2023. 09. 01.

Képzési helyszín: Nagykőrös

 

További információkért keressék fel az alábbi weboldalt:    

kari honlap: https://pk.kre.hu/,

e-mail: pk.tanosztnk@kre.hu,

valamint telefonon munkatársainkat: +36-53-347-251, +36-30-564-9331!

Csatolt állományok