Prof. dr. Varga Gábor egyetemi tanár : ...sarat csinált a nyállal – az orálbiológus nézőpontjából

Isten csodálatos alkotása az ember szervezete. Ennek kevéssé látványos alkotóeleme az emberi nyál, amely védő, emésztő, savsemlegesítő és szöveti megújulást serkentő faktorokat tartalmaz. Emellett rengeteg egyéb komponense van kis mennyiségben. Ezek közé tartoznak a vírusok is, így például az influenzavírusok. Az előadás a nyálról fog szólni, egyúttal ennek lehetséges diagnosztikus szerepét is igyekszik bemutatni koronavírus-fertőzés azonosításában.  

Az előadás a Világ-egyetemi előadások sorozat keretében hangzik el. 

Világ-egyetemi előadások

Már többször, többünkben megfogalmazódott az igény, hogy korunk és gyorsan változó környezetünk jelenségeit, szellemi és tudományos-technikai áramlatait keresztyén szemmel értelmezzük. Együtt keressünk választ világnézeti kérdésekre, hogy ne a pusztán földi dimenziókban, Isten kijelentése nélkül tájékozódó világ kész válaszai verjenek gyökeret a Szentíráshoz igazodni akaró emberek gondolkodásában is.

Az előadásokat és az azt követő beszélgetéseket havi rendszerességgel tartjuk.

A korábbi előadások hangfelvételei, ill. kép illusztrációi elérhetők a www.refpasaret.hu lap Egyéb anyagok rovatában.