Program a befogadóbb iskolákért

A Svájci Protestáns Egyházak Segélyszervezete (HEKS) és a Magyarországi Református Egyház (MRE) református általános iskolák jelentkezését várja a 2017 óta tartó inkluzív iskolai programra, amely az intézmények befogadóbbá válását hivatott segíteni.

A közös megállapodás értelmében a HEKS pályázatot hirdet olyan inklúziót célzó iskolai projektek (949.335 sz. projektek) támogatására, amelyek célja a hátrányos helyzetű és roma gyermekek iskolai,  társadalmi integrációjának segítése.

A Cigánymisszió HEKS (Svájci Protestáns Egyházak Segélyszervezete) által támogatott inkluzív iskolai projektje Pedagógiai tanácsadói szolgáltatót keres, a résztvevő református általános iskolák képzéséhez és mentorálásához.
Pályázati kiírás pedagógiai tanácsadó szolgáltatók számára a Magyaroszági Református Egyház alapfokú oktatási intézményeiben történő inkluzív iskolafejlesztésre.
 

A projektek működési költségének támogatása mellett a HEKS az Országos Református Cigánymisszióval a pályázó intézmények számára folyamatos kísérést és képzési lehetőséget is biztosít. A pályázatot kizárólag magyarországi református általános iskolák nyújthatják be.

A program támogatja az integrált lokális közösségek, az iskola mint intézmény fejlesztését, a szülői ház, a fenntartó gyülekezet kapcsolatának erősítését, roma/cigány gyermekek tanulmányi előmenetelét, szociális és életkészségeinek erősítését és az ezt elősegítő szakemberek bevonását, hatékony együttműködését iskolán belül és kívül.

A projektek tartalma:

 • Az önreflektív szakaszban megtörténik az iskolák belépő állapotának felmérése, különös tekintettel az inkluzív értékek megjelenésére az iskola mindennapi tevékenységei során és annak alapvető dokumentumaiban.
 • Inkluziós értékek mentén az intézményi-önismereti folyamat megvizsgálása, amely során a tanulók, szülők és az intézmény dolgozóinak bevonásával meghatározzák a fejlesztendő területeket, és ez alapján elkészítik a fejlesztési tervet.
 • Az elkészült terv alapján megoldási akcióterv készül, amelynek jóváhagyása után a megvalósítási szakasz következik.
 • A megkezdett folyamatok folytatása, utánkövetése.

Alapvető kritériumok:

 • A nevelőtestület és az iskola dolgozóinak nyitottsága és elkötelezettsége a szükségben lévők felé, amelyben a célcsoport (tanulók és családjaik) társadalmi háttere, hite vagy gyülekezeti taggá válási esélyei nem lehetnek befolyásoló tényezők.
 • A pályázó iskolák együttműködésre való törekvése mind a helyi érintett szervekkel (iskolákkal, szociális intézményekkel, gyermekjóléti szolgálatokkal, helyi önkormányzatokkal, nonprofit szervezetekkel), mind az MRE Országos Cigánymissziójával.
 • A programban résztvevő iskolák vállalása egy nyílt nap megszervezése, illetve más HEKS-partner iskolák/ gyülekezetek számára tereplátogatási lehetőség biztosítása.
 • A fenntartó és az iskolavezetés teljeskörű támogatása.

A program a 2021. szeptember – 2024. június közötti tanévekben valósul meg.

Beadási határidő: a pályázati anyagot 2021. június 17-ig kell elküldeni elektronikusan.

A pályázati anyag tartalma: 

Pályázati adatlap és a fenntartói támogatói nyilatkozat. A pályázati beadványokat a HEKS bírálja el a beadástól számított 30 napon belül. Sikeres pályázat esetén a program nyomon követése és a beszámolás a HEKS-MRE programkoordinátoron keresztül történik, negyedéves jelentések formájában. Ehhez nélkülözhetetlen az iskolák részéről a szoros együttműködés kialakítása a szakmai támogatókkal és a programkoordinátorral.

Hozzájárulás a HEKS részéről:

 • Fejlesztési terv kidolgozásának támogatása, szakértő mentor és anyagi támogatás biztosítása minden iskolának a megoldási akcióterv kialakításához és megvalósításához.
 • A részt vevő iskolák közötti hálózatépítés, tapasztalatcsere és műhelynapok koordinációja az iskolák igényeihez mérten.
 • A kedvezményezett iskolák számára nyújtott szolgáltatások költsége nem haladhatja meg iskolánként a 3 millió forintot, amelyet teljes mértékben a HEKS finanszíroz.

Az iskolák hozzájárulása

Az iskolák a 2021-2024 időszak tanéveiben odaszánják a szükséges időt az inklúziós program megvalósítására: kidolgozzák a saját iskolafejlesztésüket megalapozó tervet, együttműködnek a mentorokkal, a HEKS-MRE programkoordinátorral és a többi részt vevő iskolával.

Fenntarthatóság

A HEKS és az MRE célja, hogy olyan programok és eredmények jöjjenek létre, amelyek a későbbiekben is hasznosíthatók az iskolák számára. A megszerzett szakmai tapasztalat célja, hogy a további programok megvalósítását, a források elnyerését segítse akár a HEKS-MRE közös programjának további pályázati köreiben.

A pályázathoz beadandó dokumentumok:

 • A pályázati adatlap, amely ezen a linken érhető el
 • Fenntartói támogató nyilatkozat

A pályázat beadási címe:

A pályázati csomagot elektronikus formában az ablonczy.daniel@reformatus.hu e-mail címre várják.

További információkat Ablonczy Dániel HEKS-MRE programkoordinátortól kaphatnak az alábbi elérhetőségeken:

+36-30-429-28-13
ablonczy.daniel@reformatus.hu