Pünkösdváró piknik

Ökumenikus zenés istentiszteletet és pikniket szervez a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) június 1-jén, szerda délután, Budapesten. A békéért és a békéről szól majd a nyáresti alkalom a Petőfi-híd budai hídfőjének közelében.

 

Minden évben közös piknikkel és istentisztelettel várják a pünkösdöt a különböző felekezetű fiatalok. A korábban pünkösdi vigíliának is nevezett, 2011 óta minden évben megszervezett alkalomra idén kirakodóvásárral, expóval is készülnek az egyházak ifjúsági szervezetei, egyetemi lelkészségei. A zenés istentiszteleten katolikus (MKK Zenekar), református (1RE) és metodista (MIX) ifjúsági zenekarok is fellépnek. Minden vizsgaidőszak előtt vagy közben feltöltődni vágyó fiatalt várnak a piknikre.

Fűben ülve dicsérni Istent 
– Ritkán adódik olyan alkalom, amikor különböző felekezetek ifjúsági zenekarai és fiataljai kötetlen formában találkoznak – mondja Gulyás Dóra, az MRE ifjúsági osztályának vezetőhelyettese, egyben a MEÖT Ifjúsági Bizottságának református tagja. A pünkösdváró kötetlen zenés istentiszteleten minden évben más felekezetből érkezik az igehirdető, és más-más zenekarok lépnek fel. Ebben az évben Steinbach József református püspök, a tanács elnöke ad lelki táplálékot a fűben ülő, pokrócokon osztozó fiatalok számára a MEÖT székházának udvarán.

Isten fiai békét teremtenek
„Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek” (Mt 5,9) – szól az este vezérigéje. – Idén a békesség évét hirdettük meg. Januárban döntöttünk így, amikor még nem tudtuk, hogy háború fog kitörni a szomszédságunkban – fogalmaz Fischl Vilmos, a MEÖT főtitkára, amikor a piknik alapigéjének kiválasztásáról kérdezzük. Fischl Vilmos úgy látja, az ökumené gondolatában alapvetően benne van a békességre törekvés és fontosnak látja, hogy ezt a gondolat minél több fiatalt elérjen.

Békesség Istennel, egymással és önmagunkkal
– Isten Jézus Krisztusban békességet teremtett ebben a világban, mert megváltó szeretete által legyőzte a bűnt, a betegséget, a halált, a gonosz hatalmát. A krisztusi ember nehézségek és konfliktusok között az egyházban és a világban is csakis a békességet munkálhatja. Ez a békesség: békesség Istennel, békesség egymással, békesség önmagukkal – fogalmaz Steinbach József püspök, aki a közös dicsőítések között hirdet igét majd a pikniken.  A MEÖT elnöke úgy látja, minden keresztyén szolgálata, hogy békességszerző legyen a maga helyén, imádkozzon és lehetőségeihez mérten tegyen azokért, akik háborútól szenvednek. – A békességszerző szolgálat a mai fiataloknak, a következő generációnak küldetése, feladata lesz, hogy munkálkodjanak úgy a világban, mint a különböző felekezetek közötti békességért – mondja a püspök, akit arról kérdezzük, mire fókuszál majd, amikor az egybegyűltek elé áll június 1-jén.

 

Csatolt állományok