Református kitüntetettek

A március 15-i nemzeti ünnep alkalmából kitüntetett református díjazottak.

A haza érdekeinek előmozdításában és az egyetemes emberi értékek gyarapításában végzett tevékenysége elismeréseként Magyar Érdemrend Tisztikereszt polgári tagozat kitüntetést kapott Géresi Róbert, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspökhelyettese, Gergely András, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történettudományi Intézete Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszékének professor emeritusa, valamint Szabó Miklós, a Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermekgyógyászati Klinikája Újszülött Intenzív Osztályának vezetője, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának tagja.

Kiemelkedő színvonalú munkájáért Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült Dinnyés József zeneszerző, előadóművész, Heltainé Nagy Erzsébet, a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének tudományos főmunkatársa, a Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének egyetemi docense, Nagy Péter, a Budapest-Budafoki Református Egyházközség lelkipásztora, Pataki Béla József, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kara Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszékének egyetemi docense – a Budapest-Pasaréti Református Egyházközség presbitere –, valamint Tóth Etelka, a Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kara Pedagógiai Intézetének főiskolai docense.

Magas színvonalú munkája, példamutató tevékenysége elismeréseként Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetést vehetett át – az ősszel Juhász Zsófia-díjjal, nemrég pedig Dizseri Tamás Szeretetszolgálati Díjjal is elismert – Győri Zsófia, a Debrecen Nagytemplomi Református Egyházközség Immánuel Otthona és Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskolájának vezetője és Varga Emese, a Nekézsenyi Református Egyházközség nyugalmazott lelkipásztora.

Kiemelkedő irodalmi tevékenysége elismeréseként József Attila-díjban részesült Tóth-Máthé Miklós író, drámaíró. Kiemelkedő zenei előadóművészeti tevékenysége elismeréseként Liszt Ferenc-díjat kapott Devichné Koválszki Mária zongoraművész-tanár, korrepetitor, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem egyetemi adjunktusa, a Budapest-Fasori Református Egyházközség tagja.

Ybl Miklós-díjat vehetett át Szabó Levente építész „a jelen és a múlt egységbe rendezett újraértelmezéséért, magas színvonalú, nemzetközileg is elismert építész alkotói munkásságáért, valamint egyetemi oktatói tevékenysége elismeréseként".

Forrás: reformatus.hu
Fotó: Vargosz, Facebook