Rekordszámú jelentkezőt vett fel az idei általános felvételi eljárásban a Károli Gáspár Református Egyetem

Az alapításának 30. évfordulóját ünneplő Károli Gáspár Református Egyetem fennállásának legjobb eredményét érte el a központi 2023. évi általános felsőoktatási felvételi eljárásban felvettek létszámának tekintetében. A Károli Magyarország 8. legnépszerűbb felsőoktatási intézményeként – a tavalyi általános felvételi eljárás végeredményéhez képest – idén több mint 40%-kal több jelentkezőt vett fel a 2023/2024. tanévre, akik szeptembertől a támogató és családias Károli Közösség tagjaivá válnak.

 

A fiatalos és sportos Károli Egyetem Trócsányi László rektor rektori ciklusának első teljes tanévét zárta, és a jelentős fejlesztések közül már többnek jól látható az eredménye. A rektori program a közösségi élet megerősítését tűzte ki célul, és ennek keretében számos kezdeményezés valósult meg: az egyetemi sportélet jelentős fejlesztéseként számos sportrendezvény került megrendezésre, valamint nemrégiben megalakult a Károli Sportegyesület. Létrejött a Károli Junior Akadémia, amely egyedülálló módon segíti a felvételizőket a jövőjüket meghatározó döntés meghozatalában. A Károli Interdiszciplináris Akadémia, mint az egyetem legfiatalabb szakkollégiuma, az egyetemi képzésen túlmutató, több tudományágat átfogó szakmai képzés keretében a tehetséggondozás új formáját kínálja a hallgatók szakmai előmenetelének tekintetében, de a Károli Ösztöndíjprogram széles támogatási rendszere szintén vonzóvá tette az egyetemet a továbbtanulók számára.

A társadalmi felelősségvállalás jegyében a Károli Gáspár Református Egyetem képzéseinek önköltsége – a 2022/2023. tanévhez képest – nem emelkedett, ezáltal is figyelmet fordítva a családok megnövekedett terheinek enyhítésére. Az egyetemen a közösségi élet formálásában a szakkollégiumok mellett a kollégiumok is fontos szerepet töltenek be, ezért kollégiumi férőhelyek bérlésével az egyetem minden kollégiumi férőhelyet igénylő hallgatójának tud lakhatást biztosítani.

A KRE a 2023. évi általános felsőoktatási felvételi eljárásban (2023A) a 7. legtöbb jelentkezőt vonzotta, az Oktatási Hivatal által korábban közzétett adatok alapján összesen 12.013 fő választotta a jelentkezési időszakban egyetemünk valamely képzését. A 2023. július 26-án közzétett ponthatárok alapján az egyetem világi képzéseire összesen 3.261 fő nyert felvételt. Állami ösztöndíjas képzésen 2.455 fő, míg önköltséges képzésen 806 fő kezdheti meg tanulmányait 2023. szeptembertől. A hitéleti képzések tekintetében 2023 augusztusában lesznek végleges felvételi eredmények.

A Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karára 650 fő, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karára 1.528 fő, Gazdaságtudományi, Egészségtudományi és Szociális Karára 570 fő, míg a Pedagógiai Karára 513 fő nyert felvételt. A hitéleti képzésekre a KRE Hittudományi Karára összesen 28 jelentkező nyert felvételt, közülük 19-en teológia-lelkész osztatlan képzésben kezdhetik meg tanulmányaikat, míg a Pedagógiai Karra 14 fő nyert felvételt.

Az Állam- és Jogtudományi Kar népszerű jogász osztatlan képzésére idén magasabb ponthatárokkal lehetett felvételt nyerni: a nappali munkarendű állami ösztöndíjas képzésre 441 ponttal, önköltséges képzésre 382 ponttal, míg levelező munkarendű állami ösztöndíjas képzésre 465 ponttal, önköltséges képzésre 386 ponttal lehetett bekerülni. A Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karon 23,73%-kal növekedett a felvett jelentkezők összlétszáma, amely a kar fennállása alatti eddigi legmagasabb felvett összlétszámot eredményezte. Az anglisztika alapképzési szak, a keleti nyelvek és kultúrák alapképzési szak japán szakiránya, a pszichológia alapképzési szak továbbra is a BTK legnépszerűbb képzései közé tartoznak.

A 2022 augusztusában megalakult Gazdaságtudományi, Egészségtudományi és Szociális Karon az ápolás és betegellátás alapképzési szak ápoló szakiránya idén először indul el levelező munkarendű képzésben 108 fővel. A szociális munka és a szociálpedagógia alapképzési szakokra felvettek létszáma Budapest képzési helyen 91,36%-kal, Kecskemét képzési helyen pedig 42,86%-kal nőtt. Az ÁJK-tól átkerült gazdaságtudományok képzési területhez tartozó képzések tekintetében 71,15%-kal nőtt a felvettek létszáma. 

Szintén jelentősen megnövekedett a pedagógusképzés képzési területre felvettek létszáma, amely a Pedagógiai Kar esetén a tavalyi évhez viszonyított több mint 2,5-szeres felvett létszámban is markánsan megmutatkozik. Továbbra is népszerűek a csecsemő- és kisgyermeknevelő, óvodapedagógus, tanító alapképzési szakok.

A felvételt nyertek létszámának jelentős emelkedése, valamint az egyetem valamennyi kara által elért remek eredmény egyértelműen visszaigazolja az intézményben folyó minőségi oktatás iránti folyamatos elkötelezettséget, a közösségteremtő intézkedések sikerét, melyek az egyetem szlogenjének alapját képezik: Minőség. Közösség. KÁROLI.

 

Közkapcsolati és Kommunikációs Igazgatóság

sajto@kre.hu