Szárnyra kelnek, mint a sasok

Harminc éve iskolánk, a Ceglédi Református Általános Iskola és Óvoda újra a három ceglédi Református Egyházközség fenntartása és működtetése alá került, ezért 2022. augusztus 28-án, ünnepi istentisztelet keretében nyitottuk meg a tanévet.

A tanévnyitó kezdetén a tavalyi évhez hasonlóan a nyolcadikos diákok kézen fogva helyükre kísérték az elsős tanulókat, kifejezve ezzel azt, hogy a nagyok itt mindig segítik a kisebbeket, utat mutatnak nekik, vigyázzák és óvják őket. Teszik ezt azért, mert az iskolában a legfontosabb a krisztusi szeretet.

Nagytiszteletű Takaró András, a Délpesti Református Egyházmegye Esperese az istentisztelet kezdetén hálát adott Istennek azért, hogy harminc éve visszakapta az egyház az iskoláját, majd Isten üzenetét továbbította az egybegyűlteknek: „Akármilyen nehéz helyzetben vagytok, akármilyen nehéz időszakban álltok… erőt fogok adni a megfáradtaknak.” Az esperes a prédikációjában iskolánk vezérigéjét emelte ki és magyarázta, kiegészítve azt az előtte lévő igeszakasszal: „Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi. Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el.” (Ézsaiás 40: 29-31.). Az iskola diákjai, pedagógusai, dolgozói valóban sokszor megfáradnak, elbotlanak, de az Úrban bízva mindig újult erővel haladnak tovább a kitűzött cél felé.

Az igehirdetés után a 4.M-es kisdiákok éneke következett, melyben tanúbizonyságot tettek arról, hogy életüket mindig az Úrra bízzák. Vas János Zoltán igazgató pedig egy személyes történeten keresztül mutatta be, hogy néha az emberek nem tudják, mekkora terhet vállalnak magukra, de ha már elindulnak az úton, a teher méretétől függetlenül szeretettel hordozzák azt. Igazgató úr szavai az igében megjelent gondolatokat vitték tovább, hiszen mindenki, aki az Úrban bízik, újra és újra erőt merít és lankadatlanul halad tovább a cél felé.

Iskolánk pedagógusai és volt diákjai az „Álmodd meg a csodát” című dallal mutattak utat az évnyitón résztvevőknek. Ezt követően az igazgató úr emlékplaketteket adott át azoknak a szakembereknek és segítőknek, akik az iskola B épületének felújításában, energetikai korszerűsítésében részt vettek.

Az évnyitó után ünnepélyes szalagátvágás következett a B épület udvarán, mely egy energetikai pályázat segítségével újult meg. Nagytiszteletű Takaró András esperes adta át és áldotta meg a felújított iskolarészt.

Soli Deo gloria!

 

Kis Erzsébet
tanárnő