Szilágyi Imre Miklós: Nanotechnológia – a teremtett világ apró csodái

Bizonyára sokan találkoztunk már a nanotechnológia kifejezéssel, s talán el is képzeljük, hogy a nano valami nagyon kicsit jelent, de hogy ez milyen területeken jelentkezik a modern tudományos életben, és a kutatások eredményei hogyan befolyásol(hat)ják mindennapi életünket – arról már valószínűleg nagyon kevés ismeretünk van.

Szilágyi Imre Miklós, vegyészmérnök, egyetemi docens előadásában ezekbe az apró csodákba ad betekintést laikusok számára is érthető formában.

Az előadás a Világ-egyetemi előadások sorozat keretében hangzik el. 

Világ-egyetemi előadások

Már többször, többünkben megfogalmazódott az igény, hogy korunk és gyorsan változó környezetünk jelenségeit, szellemi és tudományos-technikai áramlatait keresztyén szemmel értelmezzük. Együtt keressünk választ világnézeti kérdésekre, hogy ne a pusztán földi dimenziókban, Isten kijelentése nélkül tájékozódó világ kész válaszai verjenek gyökeret a Szentíráshoz igazodni akaró emberek gondolkodásában is.

Az előadásokat és az azt követő beszélgetéseket havi rendszerességgel tartjuk, általában minden hónap első péntekén, délután 6 órai kezdettel.

A korábbi előadások hangfelvételei, ill. kép illusztrációi elérhetők a

www.refpasaret.hu lap Egyéb anyagok rovatában.