Szolidaritásban és együttműködve élni

Az idei ökumenikus imahét lehetőséget ad arra, hogy felismerjük, mennyire éhezzük és szomjazzuk az igazságot.

A minden évben a Krisztus-hívők egységét szolgáló nemzetközi ökumenikus imahét idei nyolc napja 2019. január 20. és 27. között lesz. Aktuális anyagait az indonéziai keresztényeknek köszönhetjük, akik úgy érezték, a központi igeszakasznak választott bibliai idézet helyzetükben és ínségükben az elevenükbe talál: „Az igazságra és csakis az igazságra törekedj…”(Mózes ötödik könyve 16. fejezet, 20. vers)

Igazságosság–ünnepek–örvendezés

Indonézia a világ legnagyobb muszlim lélekszámú állama, csupán lakosságának tíz százaléka tartozik valamilyen keresztény felekezethez. A több mint tizenhétezer szigetből álló országban ezerháromszáznegyven különféle népcsoport él, és hétszáznegyven helyi nyelvet beszél a közös nemzeti nyelv mellett. Ebben az elképesztő sokszínűségben a gotong royong elve lett iránymutató a helyiek számára, amely azt jelenti: szolidaritásban és együttműködve élni.

„A rizzsel teli csűrben éhen pusztul az egér” – tartja egy régi indonéz mondás. Az utóbbi évtizedek kihívásai ugyancsak alátámasztják ezt: az egyre eluralkodó versengő szemlélet és a korrupció miatt a gotong royong képviselte értékek veszélybe kerültek, a szolidaritás és az együttműködés háttérbe szorult, és egyre nagyobb lett a szakadék szegény és gazdag között. „Azok, akiknek az igazságosságot kellene támogatniuk és a gyengéket védelmezniük, túl gyakran ennek ellenkezőjét teszik” – fogalmaz ennek kapcsán az ökumenikus imahét programfüzete. Ebben a helyzetben az indonéz testvérek fontosnak érzik, hogy egységesen lépjünk fel az igazságtalanságokkal szemben.

A központi igeszakaszt olyan fejezetből emelték ki, amelynek a fő témája a szövetség népe által tartandó ünnepek. Mindegyik ünnepnél az örvendezésre való felszólítással záródik az adott rész. Az indonéz keresztények ennek kapcsán szeretnék helyreállítani az ünnepek befogadó lelkületét, amelynek csak akkor örvendezhetünk igazán, ha éhezzük és szomjazzuk az igazságot – így kapcsolódik össze az igazságosság és az ünnepek gondolatsora az ökumenikus imahéten.

Megszólítottak lettünk

„Mi, magyarországi keresztények is megszólítottak lettünk a megjelölt témák és a kiválasztott igeszakaszok alapján” – fogalmaz közös köszöntőjében dr. Veres András püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, és Steinbach József református püspök, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnöke.

Leszögezik, hogy az igazságosságra törekvés közös cél, és gondolnunk kell Isten előtt a nálunk sokkal több és más gondokkal küszködő keresztényekre is. A lehetőségeink és feladataink felismerése mellett biztatást kell éreznünk azok megvalósítására is. Arra is felhívják a figyelmünket, hogy a lakóhelyünk, szülőföldünk bajait – amelyeket bűneinkkel mi idéztünk elő – együtt kell megoldanunk, az egész keresztény világ ügyeként; az elért eredmények és sikerek pedig közös örömünk részei.

Az idei ökumenikus imahét magyarországi ünnepi nyitó istentisztelete a Deák téri evangélikus templomban lesz 2019. január 20-án, vasárnap 18 órakor. Erdő Péter bíboros mond szentbeszédet, Szabó István református püspök hirdet igét, az ünnepi liturgiában a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa tagegyházainak vezetői szolgálnak.

Az ökumenikus imahét anyaga letölthető: itt.
Az ökumenikus imahét plakátja letölthető: itt.
Az ökumenikus imahét liturgiája letölthető: itt.