Ugyanúgy mondani

   

Nem elég tehát csupán mondani, hanem ugyanúgy kell mondani! Dallamnak is kell lennie! A szöveget megtanulhatjuk, de a dallamot soha. A dallamot, a zenét a Szentlélek adja.

Visky Ferenc

Ne ítélj

Istenem, add, hogy ne ítéljek -
Már tudom én, honnan ered,
Micsoda mélységből a vétek,
Az enyém és a másoké,
Az egyesé, a népeké.
Istenem, add, hogy ne ítéljek.

Istenem, add, hogy ne bíráljak:
Erényt, hibát és tévedést
Egy óriás összhangnak lássak -
A dolgok olyan bonyolultak
És végül mégis mindenek
Elhalkulnak és kisimulnak
És lábaidhoz együtt hullnak.
Mi olyan együgyűn ítélünk
S a dolgok olyan bonyolultak.

Istenem, add, hogy minél halkabb legyek -
Versben, s mindennapi beszédben
Csak a szükségeset beszéljem.
De akkor szómban súly legyen s erő
S mégis egyre inkább simogatás:
Ezer kardos szónál többet tevő.
S végül ne legyek más, mint egy szelíd igen vagy nem,

De egyre inkább csak igen.
Mindenre ámen és igen.
Szelíd lepke, mely a szívek kelyhére ül.
Ámen. Igen. És a gonosztól van
Minden azonfelül.

Reményik Sándor

 

"Vigyázz - Isten nem adja meg a lesbol rúgott gólokat!"

ismeretlen

Meg kell tanulni hallgatni, s talán ez a legnehezebb. Az ember mindig többet beszél egy szóval. Nem lehet eléggé hallgatni. Azért is, mert minden beszéd reménytelen. Már az írott és rögzített szó is milyen reménytelen! Nézz körül a világban: mit használt a sok leírott szó, tanács, meggyőző kísérlet? Semmit sem használt. Mit is remélhetsz attól, ha valakinek elmondasz valamit? Semmit sem remélhetsz. Ezért hallgass, mindig többet és következetesebben hallgass, mint beszélsz, ne akard mesterségesen meggyőzni a többieket, mert ez lehetetlen - az igazságnak csak akkor van valamelyes nevelő ereje, ha te magad fedezed föl -, s ne akard fitogtatni, hogy tudsz valamit. Mégegyszer mondom, hallgass. Békében és háborúban, hallgass. S ha beszéltél, öblítsd ki utána szájad. S amikor helytelenül beszéltél, s bűntudat kínoz, ne hessegesd el ezt a bűntudatot; nézz szembe vele, keményen; mondd: "Megint beszéltem, s helytelenül, túlságosan, indulatosan vagy hiúan szóltam; ez így történt, már nem segíthetek rajta; de a jövőben keményebb leszek és hallgatni fogok." Hallgass, mert az Isten is hallgat, s Ő tudja, miért? A legokosabb hallgatni.

Márai Sándor

 

Nem pietizmusból és nem konvencióból és nem kritikátlanul és nem stréberségből vagyok keresztény, hanem azért, mert meggyőződtem róla, hogy az egyetlen kinyilatkoztatás az Evangélium, mert Jézus Krisztus valóban Isten Fia. Ez nálam nem világnézet, nem hit, nem tanítás dolga. Az Evangélium az autentikus létezésről szóló kinyilatkoztatás. Ezt én ellenőriztem.

Hamvas Béla

fotó: André Kertész

 

 

Minden nemzedék azt képzeli magáról, hogy intelligensebb az előtte járónál és bölcsebb az utána következőnél. George Orwell

 

 

 

Római katolikus vagyok, és most már azt mondom: hívő ember. Nem mindig volt így. Vallásosan neveltek, tizenhat éves koromig ministráltam, aminek az lett a következménye, hogy azután széles ívben kerültem a templomokat, sokáig feléjük se néztem. Eltelt húsz év, vagy még több, az életem zajlott, összegyűlt benne sok kosz, rosszaság. Esendő voltam, rengeteg csúfságot követtem el. Megvetettem magamat. Egy délután a Krisztinavárosban jártam, elhaladtam a templom előtt. Megálltam. Bementem. Pedig tudtam, Hogy ide nekem nem illene, hiszen én megszegtem valamennyi parancsolatot, kivéve az ötödiket, énrám joggal haragudhat Ő. Valószínűleg ugyanúgy megvet, ahogyan én magamat, szóba se áll velem. Odabenn jó hűvös volt, és egy lélek sem. Leültem a leghátsó padba, vártam, mi lesz, mindjárt szól Ő, hogy takarodjak az Ő házából. Belül gnómnak éreztem magam. Teltek a percek, nagyon jól esett a csönd, nyugalom volt, béke. Mondtam neki: - Hát, itt vagyok. Nem történt semmi. Lassacskán felbátorodtam, elmondtam magamban pusmogva mindent, ami nyomott belül. Elmondtam, hogy nem tudom, mi a teendőm. Szépen végighallgatta, csöndes volt, szelíd, békés és simogató. Egy óra múlva, amikor onnan kijöttem, úgy éreztem, mintha megfésültek és megmosdattak volna. Úgy éreztem, mi tényleg beszélgettünk. Azóta gyakran beszélgetünk. Tréfás nagyhatalmú úr, megértő, bölcs nagyapó. Bízom benne. Lehet Őhozzá fordulni bárhol, akár autóban, vezetés közben is, nem kell templomba menni. lmádságaim nem szabályosak, de azért imák. Ez nekem egy biztos pont, eligazít a nagy rendetlenségben. Remélem, hogy nem haszonleső vagyok, hanem hívő.

Cseh Tamás