Új képzések a Károli Gáspár Református Egyetemen – nyílt napok

A munkaerőpiac igényeit figyelembe véve a Károli Gáspár Református Egyetem képzéskínálata jelentősen kibővült. A felvételi eljárás során új szakokkal és egyedi ösztöndíjakkal várják a felvételizőket.

„A Szociális és Egészségtudományi Kar választása remek döntés, mert itt felkészülhetünk a nagybetűs életre” – vallja Szakály Réka, a kar harmadéves hallgatója. A Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) Szociális és Egészségtudományi Kara 2020 szeptemberében indítja el az ápolás és betegellátás alapképzési szakot ápoló szakiránnyal. A szak célja olyan ápoló szakemberek képzése, akik széles körű egészségtudományi ismereteik birtokában képesek szakmai feladataikat magas színvonalon, felelősségteljes és etikus módon ellátni. Ez a komoly felelősséggel járó, segítő hivatás elmélyült egészségtudományi ismereteket követel művelőjétől. A képzésre jelentkezők olyan neves, szakmájukban elismert oktatókkal találkozhatnak, mint például dr. Csókay András, a Honvéd Kórház Idegsebészeti Osztályának vezetője; dr. Velkey György, a Bethesda Gyermekkórház főigazgatója vagy dr. Fogarasi András, a Bethesda Gyermekkórház Neurológiai Osztályának vezetője. 

2020-ban a keleti nyelvek és kultúrák alapképzési szak japán szakiránya mellett a KRE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karán már kínai szakirányt is választhatnak a felvételizők. A képzésben részt vevők átfogó ismereteket kapnak Kínáról, megismerik az ország történetét, a modern kínai írott és beszélt nyelvet, az ott élő népek kultúráját. Az alapképzési szakot elvégzők jellemzően kínai, magyar és multinacionális vállalatoknál Kína-szakértőként, elemzőként, tolmács/fordítóként tudnak elhelyezkedni, vagy mesterképzés keretében folytathatják tanulmányaikat.

Az emberi viselkedés elemzése, megértése iránt érdeklődők számára kínál különleges mesterképzést a KRE BTK. A társadalmi-viselkedéselemzés mesterképzési szakon big data, illetve szociálpszichológia specializáció közül választhatnak a képzés hallgatói. A szakot elvégzők a telekommunikáció, a bankszektor, a webes kereskedelem, az online média, a kvantitatív hálózatelemzés (big data szakirány), valamint a piackutatás, a szervezetelemzés és a szervezeti-vezetési tanácsadás területén (szociálpszichológia szakirány) helyezkedhetnek el. 

Nemzetközi, közös képzés formájában hét partneregyetemmel (pl.: Friedrich-Alexander-Universität, Erlangen-Nürnberg, Université de Lorraine, Nancy) együttműködve indul útjára az európai lexikográfia mesterképzési szak (EMLex  European Master in Lexicography). A képzés célja az európai lexikográfia és más társtudományok, többek között a számítógépes és korpusznyelvészet, a terminológia, a kommunikáció- és információtudomány, valamint a projektmenedzsment elméleti és gyakorlati ismereteinek közvetítése. A végzősöknek a nyolc egyetem közös bizonyítványt (joint degree-t) állít ki.  

Az egyetem számára fontos a hallgatók egyetemi éveinek megkönnyítése is, ezért különleges, egyedi ösztöndíjak megalkotására törekedtek. A középiskolai versenyeken kiemelkedő helyezést elérő hallgatók a Károli Kiválósági Ösztöndíjra pályázhatnak, önköltséges képzésben részt vevő hallgatóik támogatására pedig a Károli Ösztöndíjat hozták létre, amely akár az önköltség 75%-át is fedezheti. 

Az egyetemen a színvonalas oktatás mellett a hallgatói élet sem szorul háttérbe, ugyanis a károlisok mindennapjait számos kulturális, szabadidős és sportprogram színesíti. 

https://www.youtube.com/watch?v=2RGffUyWff4

Megismernéd jobban az egyetemet? A Károli képzéskínálatát  beleértve a fent említett új képzéseket is – részletesen megismerheted az egyetem nyílt napjain az alábbi időpontokban:

Állam- és Jogtudományi Kar:
2020. február 4. kedd 10.00
Helyszín: 1042 Budapest, Viola u. 2-4.

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
2020. január 29. 10.00
Alapképzési szakok közül: pszichológiai alapképzési szak
Helyszín: 1037 Budapest, Bécsi út 324. 5. épület

Hittudományi Kar
2020. február 10., hétfő 9.00 óra
Helyszín: 1022 Budapest, Csopaki u. 6.

Tanítóképző Főiskolai Kar
Budapesti képzési hely:
2020. február 4., 10.00
Helyszín: 1042 Budapest, Árpád út 161-163.

Nagykőrösi képzési hely:
2020. február 5. 10.00
Helyszín: 2750 Nagykőrös, Hősök tere 5.

A nyílt napokra a www.kre.hu/nyiltnap oldalon lehet regisztrálni.

A 2020. évi általános felvételi eljáráshoz kapcsolódó további információk megtekinthetők a www.kre.hu/felveteli oldalon.