Újabb állomás az úton

Templomuk teljes külső felújításáért, valamint a gyülekezeti terem és a parókia megújulásáért adtak hálát a sárkeresztúri református gyülekezetben.Sárkeresztúr, ez a kis Fejér megyei település megalapítása óta számos alkalommal bizonyította már, hogy a vérzivataros történelmi körülmények sem tudták megtörni az ott lakók élni akarását és hitét. Ékes bizonyítékát láthatták ennek azok, akik május 20-án 15 órakor összegyűltek a református templomban, hogy ünnepi Istentiszteleten adjanak hálát Urunknak a templom, a gyülekezeti ház és a parókia megújulásáért, mert amint a meghívón is áll, „más alapot senki sem vethet a meglevőn kívül, aki a Jézus Krisztus.” (1Kor 3,11) A Sárkeresztúri Református Gyülekezet pedig bizonyította, hogy ha Jézus Krisztusra alapozzák életüket, terveiket, akkor a kilátástalannak tűnő helyzetek nem kerékkötőivé, hanem csak állomásaivá válnak az Úrtól jövő áldásoknak!

Az ünnepi istentisztelet igehirdetéssel kezdődött. Hajdú Szabolcs Koppány esperes Márk evangéliuma 8. részének 27-30. versei alapján arról beszélt, hogy időnként szembe kell néznünk önmagunkkal, mert csak úgy tudunk továbbhaladni az úton. Jézus megkérdezte a tanítványait, hogy kinek mondják őt az emberek, de az is érdekelte, hogy kinek mondják őt a tanítványai, a hozzá legközelebb állók. Péter válasza ez volt: „Te vagy a Krisztus” (29. vers). Mindez annak megerősítése, hogy a tanítvány tudja, kinek hitt. Ilyen „minőségi keresztyénné” válás a mi feladatunk is. Tudnunk kell, kinek hiszünk, és aztán azzal a szeretettel kell az emberek felé fordulnunk, amire Jézus példát hagyott nekünk. Ezzel a szeretettel tudunk aztán másokat is közel hozni Istenhez és a gyülekezeteinkhez.

Ezt követően egy szép helyi hagyományt folytatva a lelkipásztorok egy-egy áldást mondtak az úrasztalánál. Az istentisztelet beszámolókkal folytatódott, melyekből mélységeiben megtudhattuk, milyen munkák folytak a gyülekezetben az elmúlt években. Takács Zsuzsa, a dunaújvárosi református gyülekezet presbitere, aki projektmenedzserként is részt vett a felújításokban, elmondta: a 2019-ben kezdődött munkálatokról menet közben derült ki, hogy milyen nehéz dolguk is lesz, ugyanis kivitelezőt is kellett váltani, pedig már az elsőt sem volt egyszerű megtalálni. 2020-ban azonban újabb anyagi segítséget kaptak a Dunamelléki Református Egyházkerülettől, amelyből a templom homlokzata is megújulhatott – ennek műszaki átadása 2022-ben volt.

A gyülekezeti terem felújításáról Lászlóné Farkas Szilvia számolt be. Elmondta: a Magyar Falu Program keretében még 2019-ben pályáztak erre, és az első két körben elnyert több, mint 50 millió forintból új vizesblokk kialakítása, a tetőtér és a külső szigetelés, ifjúsági terem kialakítása, valamint eszközbeszerzés is megvalósulhatott. A harmadik pályázaton elnyert 5 millió forintból kocsibeálló, kerítéscsere és az udvar rendezése történhetett meg.

A parókia felújításáról Kiss Péter lelkipásztor számolt be. Elmondta, hogy a 2017-től 2022-ig tartó munkálatok során a fűtés korszerűsítése, nyílászárócsere és álmennyezet készítése is történt, mintegy 6 millió forint értékben. A lelkipásztor hangsúlyozta, hogy ebből mintegy 2,5 millió forint volt a gyülekezet önereje, a többit a Vértesaljai Református Egyházmegye Építési Alapjából nyerték el. A további munkálatok során alulról is szigetelték a parókiát, majd a teljes épület felújítása is megtörtént 2022. szeptember végéig. A lelkipásztor elmondta az ünneplők előtt, hogy a gyülekezet a templomfelújítás befejezésére 2,2 millió forintot gyűjtött össze, amiből a két templomi ajtó cseréje, és új előtetők készítése valósult meg. A templomfelújítások összköltsége elérte a 115 millió forintot. „Mit mutat ez a nagy eltérés?” – tette fel a kérdést a lelkipásztor. Szerinte ezt történelmi igazságtételként is fel lehet fogni, elvégre Vértesalja helyzete tragikus képet mutatott a II. világháború után kialakított diktatórikus rendszerben. A templomot lebombázták, a gyülekezetet pedig megfojtották, ellehetetlenítették, pedig akkor még saját erejéből képes volt épületei megújítására. A történelem Ura most elhozta azt az időt, hogy a gyülekezet örvendezhessen temploma helyreállításának, így az épület immár eredeti szépségét tükrözi. A lelkipásztor hangsúlyozta: ne becsüljük le magunkat, mi is működtetjük ezt a hazát, nincs miért rosszul érezni magunkat, hogy a mi adóforintjainkból templomaink, épületeink megújítását is támogatják a döntéshozók. Hiszen nem az állam tesz szívességet nekünk, hanem örül, hogy mindezt megteheti értünk.

A hálaadó alkalom ezt követően köszöntésekkel folytatódott. Csutiné Turi Ibolya polgármester felidézte a 2017. októberi lelkészbeiktatás alkalmát, melyen „munkatársi szövetséget” kötöttek, hogy vállvetve együtt dolgozzanak a faluért. Köszönetét fejezte ki, hogy ez a szövetség ilyen gyönyörű eredményeket tudott felmutatni. Veres Sándor főgondnok köszöntőjében Balog Zoltán dunamelléki püspök, a Zsinat lelkészi elnöke köszöntését tolmácsolta, és maga is hálát adott Urunknak a munka elvégzésért, a gyülekezet imádkozó közösségéért, valamint az adakozók önzetlenségéért. Főgondnok úr kiemelte, az új toronynak kettős üzenete van: egyrészt irányt mutat a távolból, másrészt arra is rámutat, hogy amit itt, a földön kaptunk, azt Isten dicsőségére és országa építésére kell fordítanunk.

Ezt követően a hittanos gyermekek nagytiszteletű asszony vezetésével bátran és mosolygó arccal örvendeztettek meg bennünket műsorukkal. Majd Varga Gábor országgyűlési képviselő zárta a köszöntések sorát, aki szintén kiemelte, hogy a köszönet nem a Kormányt illeti mindezen munkáért, hanem ők köszönik meg, hogy segíthettek. Végül arra kérte a gyülekezetet, hogy vigyázzanak továbbra is ilyen példásan a hitükre és a templomra.

Kiss Péter lelkipásztor zárta az alkalom hivatalos részét a köszönetnyilvánításokkal, s amint az jó református hagyományaink szerint lenni szokott, az ünneplő közösséget a parókiakertben gazdagon terített asztalok várták, melyért külön köszönet illeti a gyülekezet nőtagjait!

Köszönjük a Sárkeresztúri Református Gyülekezetnek, hogy példát mutattak hitből és kitartásból, hogy kedvességükkel és közvetlenségükkel megörvendeztettek bennünket, jelenlévőket is, és kérjük a Mindenség Urát, hogy továbbra is tartsa meg e gyülekezetet, és a külső építkezései mellé adjon mindig megújulni tudó belső építkezést is!


Zsengellér-Kekk Edina
A szerző egyházmegyei beosztott lelkész.

Képek: Vargosz

 

Hálaadó istentisztelet Sárkeresztúron - 2023. május