Változással térve haza

Mit kezdjek a sebzettségeimmel? Hogyan éljek együtt a töredékes létemmel? Elhordozható-e a betegség tudata? Mit jelent Jézus Krisztus váltsága, újjászülő hatalma, gyógyító szeretete? Ezekre a kérdésekre keresik a választ a Sófár református dicsőítő mozgalom idei LélekJelenLét hétvégéjén a hosszúhetényi Életrendezés Lelkigyakorlatos Házban április 28. és május 1. között.

„…sebei árán gyógyultunk meg” – jelenti ki Isten Igéje Ézsaiás próféta könyve 53. fejezetének 5. verse szerint. Hogy mit jelent mindez, többek között erről elmélkedhetnek a LélekJelenLét hétvége résztvevői húsvét és pünkösd között. A már hagyományosan csend-hétvégének is nevezett összejövetel célja, hogy az elvonulók nyugodt körülmények között, mindennapi teendőiktől és a média ingereitől szabadon mélyülhessenek el Isten Igéjében. Minderre egy szombat délutántól kedd ebédig tartó, igei alkalmakkal, dicsőítésekkel, képmeditációval és természetben töltött szemlélődéssel tagolt elcsendesedés nyújt lehetőséget, melynek része az istentisztelet és az úrvacsora is. A résztvevők megfogadják, hogy a megérkezés és a búcsú óráit leszámítva ez idő alatt egymással sem beszélgetnek.

„Ebben a csendben másfajta közösség nyílik meg egymás felé: szavakon túli közösség, amely létezik a keresztyének között” – mondta érdeklődésünkre Szabóné László Lilla református lelkész. A hétvége egyik lelkigondozójaként imádságban megélt, hordozó közösségként írta le a LélekJelenLét résztvevőinek körét, amelyet a Szentlélek formál testvéri közösséggé. „Közös úton járunk, de a kommunikáció elsősorban nem egymás felé, hanem a kör középpontja, Krisztus felé irányul, igaz, épp ez teremt egységet közöttünk is. Mindenki a maga útján jár, mégsem egyedül hagyva. Képzett lelkivezetők állnak rendelkezésre, hogy ha valaki számára túl nehéz a csend, akkor segítségére legyenek. Vannak, akik attól tartanak, ha nem kontrolláljuk, mi történik a csendben, akkor azt a gonosz lélek is használhatja. Mi van, ha nem követjük nyomon folyamatosan, ki hol tart; mi van, ha valaki nem tudja kiadni a frusztrációit, letenni a terheit? – sorjáznak a kérdések. Mi bízunk abban, hogy Isten a csend nehezebb szakaszain is átvisz minket, és hozzánk, lelkészekhez is bármikor bizalommal fordulhatnak az elcsendesedők, tudunk segíteni az elakadásokban. Mégis, szeretnénk megengedni, hogy a Szentlélek mindenkit a maga tempójában vigyen, ahogy szüksége van rá. Nem véletlen, hogy a csend nehéz óráiban találkozunk azzal, amit nem szeretünk magunkban, az árnyékszemélyiségünkkel, ahogy a pszichológia nevezi. Ezzel azonban szembe tudunk nézni olyan közösségben, amely hordoz. Ott van velünk Jézus Krisztus, sőt, hisszük, Ő maga visz át ezen. Olyan gyógyulást, szabadulást végezve el, ami meghatározó lehet, ha nem menekülünk ki belőle, hanem bele merjük engedi magunkat a hétköznapokban sokféle módon félresöpört nehézségekbe is. Ennek köszönhetően új irányultsággal, válaszokkal, változásokat megélve és változtatni képesen térhetünk vissza a hétköznapokba.”

A LélekJelenLét hétvégéről és a jelentkezés módjáról itt tudhatnak meg többet.

Jelentkezési határidő: 2018. március 15.