Várják a jelentkezéseket a Ráday kollégiumba

Ismét megnyitja kapuit a Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Felsőoktatási Diákotthona. Az újjáépült, 106 férőhelyes létesítménybe július 31., vasárnapig várják a jelentkezéseket.

Felvételi hirdetmény

A Dunamelléki Református Egyházkerület újjáépült, 116 férőhelyes Ráday Felsőoktatási Diákotthona (RFD) a 2022/23 őszi tanévtől ismét megnyitja kapuit.

Helyszín: 1092 Budapest, Ráday utca 28.

Lakhatás díja: 17.000 Ft/hó/fő

A Ráday Felsőoktatási Diákotthon alapvető célkitűzése, hogy a KRE-HTK lelkész és vallástanár szakos hallgatóinak lakhatást, illetve lelki és hivatásgondozó támogatást nyújtson, hogy a bentlakók együtt élő közösségként készülhessenek egyházi szolgálatukra. A lelkészhallgatóknak a bentlakás kötelező, a vallástanároknak választható.

A diákotthon fennmaradó helyeire (20-25 fő) olyan felsőoktatásban lévő hallgatókat várunk, akik már egyetemi tanulmányuk idején elkötelezettek a Krisztussal járás útján és az egyházi szolgálatokban, így örömmel kapcsolódnak a teológushallgatók közösségéhez, vesznek részt a heti rendszerességű lelkialkalmakon és a diákotthon életéhez kapcsolódó szolgálatokban.

A diákotthonba való jelentkezés az alábbi űrlap kitöltésével és a szükséges mellékletek szkennelt változatának elküldésével történik. (Felsőfokú tanulmányok helyének igazolása a nappali munkarendről vagy a most felvételizetteknek a felvételt nyert státuszról, lelkészi ajánlás, egyházban végzett szolgálati területek vezetőitől ajánlás/ igazolás, utolsó félévi felsőfokú tanulmányi eredmények igazolása/ érettségi bizonyítvány másolata, szociális rászorultságot igazoló iratok, szülők lelkészi foglalkoztatásának igazolása). A mellékleteket a diákotthon hivatalos e-mail címére (rfd@raday28.hu) kérjük a felvételiző nevének a megjelölésével elküldeni.

Jelentkezési felület: https://forms.office.com/r/fEy91zG10D

A Ráday Felsőoktatási Diákotthon honlapja: rfd.dmrek.hu

A beérkezett felvételi kérvények elbírálása pontszámítással történik, melynek szempontjai: tanulmányi eredmények, a jelentkező egyházban végzett szolgálatai, szülők egyházban végzett lelkészi szolgálata, szociális helyzet, behívás esetén a felvételi elbeszélgetésen tanúsított motiváció.

Jelentkezési határidő: július 31., vasárnap

Esetleges felvételi elbeszélgetés: augusztus 8., hétfő, melyre a behívót legkésőbb augusztus 4., csütörtökig megküldjük az érintetteknek.

A kérelem elbírálásáról legkésőbb augusztus 10-ig a megadott e-mail címen a kérelmezőt értesítjük.

Várakozással és Isten áldásával:

Szabóné László Lilla
a diákotthon vezetője