Várják a jelöléseket a diakóniai díjakra

A Magyarországi Református Egyház fontosnak tartja a református diakóniában kiemelkedő szolgálatot végző testvérek munkájának megbecsülését, és kitüntetés formájában való elismerését. E célból a Zsinat a 2006. évi őszi ülésén megalapította a Juhász Zsófia-díjat és a Kiss Ferenc-díjat. A Juhász Zsófia-díjjal az intézményes diakóniai szolgálatot, a Kiss Ferenc-díjjal a gyülekezetekben végzett diakóniai szolgálatot kívánja elismerni.

A Kiss Ferenc-díjra és a Juhász Zsófia-díjra történő felterjesztéseket az alábbiak szerint lehet benyújtani:

„Kiss Ferenc-díj” – a Magyarországi Református Egyházban végzett gyülekezeti diakóniai szolgálatért.

A kitüntetésre az terjeszthető fel, akinek gyülekezeti szolgálata, életvitele, életszemlélete példaértékű lehet mások számára, és aki több évtizede dolgozik fáradhatatlanul és hűséggel a református diakóniában, az elesettek segítéséért.

Az elismerésben évente egy személy részesülhet, a kitüntetés pénzjutalommal jár együtt.

„Juhász Zsófia-díj” – a Magyarországi Református Egyházban végzett intézményes diakóniai szolgálatért.

A kitüntetésre az terjeszthető fel, aki a református diakóniai intézmény(ek)ben vállalt hűséges szolgálatával mind szakmailag, mind emberileg, mind a református lelkiség szempontjából kiválóan és eredményesen segítette rászoruló embertársait, akinek szolgálata, életvitele, életszemlélete példaértékű lehet mások számára, és aki legalább 15 éves aktív szolgálati/munkaviszonnyal rendelkezik a református diakónia területén.

Az elismerésben évente egy személy részesülhet, a kitüntetés pénzjutalommal jár együtt.

A kitüntetettekről a Magyarországi Református Egyház Zsinata által alapított díjakról és adományozásuk részletes szabályairól szóló 5/2022. (11. 30.) számú szabályrendelete által meghatározott eljárás szerint a Zsinat Diakóniai és Egészségügyi Bizottsága javaslatai alapján a Zsinat ülése dönt. Az ünnepélyes díjátadásra a református intézményi diakónia szakmai rendezvényén kerül sor.

Minden felterjesztésnek tartalmaznia kell:

  • a felterjesztett személy nevét és elérhetőségeit (lakcím, telefonszám),
  • azon gyülekezet, ill. intézmény nevét, ahol szolgál, ill. szolgált
  • a felterjesztés részletes indoklását (max. 3 oldalban),
  • a felterjesztő nevét és elérhetőségeit (cím, telefonszám).

A felterjesztéshez kapcsolódó adatlap a www.diakonia.hu oldalon elérhető el, ide kattintva.

A felterjesztések benyújtási határideje: 2024. március 2.

A felterjesztéseket postai és elektronikus úton is egyaránt kérjük eljuttatni az alábbi címekre:

Református Szeretetszolgálat
1146 Budapest, Hungária krt. 200.
E-mail: diakonia@diakonia.hu

A felterjesztésekkel kapcsolatosan további információért a Református Szeretetszolgálat munkatársa, Kovács József lelkipásztor kereshető a 06-30/605 02 74-es telefonszámon.

Fotó: Freepik