Várják a jelöléseket a diakóniai díjakra

A Magyarországi Református Egyház fontosnak tartja a református diakóniában kiemelkedő szolgálatot végzők  munkájának elismerését kitüntetéssel is. Az egyház zsinata tíz évvel ezelőtt megalapította a Juhász Zsófia és a Kiss Ferenc Díjakat. A Juhász Zsófia Díjjal az intézményes diakóniai szolgálatot, a Kiss Ferenc Díjjal a gyülekezetekben végzett diakóniai szolgálatot kívánja elismerni. A díjakra várják a jelöléseket.

A Kiss Ferenc Díjra és a Juhász Zsófia Díjra történő felterjesztéseket az alábbiak szerint lehet benyújtani:

 

  1. Kiss Ferenc Díj” – a Magyarországi Református Egyházban végzett gyülekezeti diakóniai szolgálatért.

 

A kitüntetésre az terjeszthető fel, akinek gyülekezeti szolgálata, életvitele, életszemlélete példaértékű lehet mások számára, és aki több évtizede dolgozik fáradhatatlanul és hűséggel a református diakóniában, az elesettek segítéséért.

Az elismerésben évente egy személy részesülhet, a kitüntetés 300.000 Ft összegű díjjal jár együtt.

 

  1. Juhász Zsófia Díj” – a Magyarországi Református Egyházban végzett intézményes diakóniai szolgálatért

A kitüntetésre az terjeszthető fel, aki a református diakóniai intézmény(ek)ben vállalt hűséges szolgálatával mind szakmailag, mind emberileg, mind a református lelkiség szempontjából kiválóan és eredményesen segítette rászoruló embertársait, akinek szolgálata, életvitele, életszemlélete példaértékű lehet mások számára, és aki legalább 15 éves aktív munkaviszonnyal rendelkezik a református diakónia területén.

Az elismerésben évente egy személy részesülhet, a kitüntetés 300.000 Ft összegű díjjal jár együtt.

 

A kitüntetettekről a Zsinat Diakóniai és Egészségügyi Bizottsága javaslatai alapján a Zsinat tavaszi ülése dönt. Az ünnepélyes díjátadásra a Zsinat őszi ülésén fog sor kerülni.

 

Minden felterjesztésnek tartalmaznia kell:

-a felterjesztett személy nevét és elérhetőségeit (lakcím, telefonszám),

-azon gyülekezet, ill. intézmény nevét, ahol szolgál, ill. szolgált

-a felterjesztés részletes indoklását (max. 3 oldalban),

-a felterjesztő nevét és elérhetőségeit (cím, telefonszám).

 

A felterjesztések benyújtási határideje: 2017. február 28.

 

A felterjesztéseket postai és elektronikus úton is egyaránt kérjük eljuttatni az alábbi címekre:

MRE Szeretetszolgálati Iroda

            1146 Budapest

            Hungária krt. 200.                        

E-mail cím: beszterczey.andras@reformatus.hu

Tel.: 06-1-460-0747