Várják a jelöléseket a Dobos Károly lelkészi díjra

A Zs-154/2007. Zsinati Határozat a gyülekezetben szolgáló lelkészek szolgálatát elismerő Dobos Károly díj megalapításáról döntött: „A díjat a lelkipásztori szolgálatot régóta, a >>kevesen is hűséggel<<, a nem reflektorfényben, falvakban, kisgyülekezetekben, elsősorban kistelepüléseken munkálkodó szolgatársunk kapja. A díj adományozásának feltételei: A díjra az, a gyülekezetben hűséggel szolgáló, gyülekezetét megőrző, építő, velük közösséget vállaló lelkipásztor jelölhető, akinek gyülekezeti lelkészi szolgálati ideje legalább 20 év.”

A díjra az egyházmegyék lelkészi kara vagy lelkészi kiskörök tehetnek javaslatot és terjeszthetik fel arra érdemes szolgatársukat. A beérkezett javaslatokat ad hoc bizottság vitatja meg, mely döntését a Zsinat tavaszi ülése elé terjeszti. 

A díjra felterjesztett lelkipásztor életrajzát és méltatását max. 4 A/4-es oldalon, legfeljebb 5000 karakter terjedelemben, a „Javaslat a Magyarországi Református Egyház Zsinati Hivatal által alapított díj adományozására” nyomtatványt kitöltve 2024. március 8-ig lehet megküldeni a Missziói Szolgálat elektronikus címére (e-mail: misszioi.szolgalat@reformatus.hu). A Zsinat által elfogadott, a zsinati alapítású díjakra vonatkozó szabályrendelet itt olvasható.