Vessétek ki a hálóitokat!

Ifivezető-képzés 2018
„Ne csupán  képzés legyen, amely intellektuálisan megmozgatja a jelenlevőket, hanem alkalom arra, hogy lelkileg is felfrissüljenek."

Közel 250 szolgáló vett részt azon az egész napos intenzív szakmai képzésen, amelynek a Gazdagréti Református Egyházközség épülete adott otthont 2018. március 3-án. A nap célja az volt, hogy az ifjúsági munka minden résztvevőjét elérje és lehetőséget biztosítson a találkozásra, új ötletek, gondolatok elsajátítására, a szakmai és lelki felfrissülésre. Szervezőként igyekeztünk úgy kialakítani a programot, hogy valóban mindenki megtalálja a neki szóló előadásokat. Mivel országos ifivezető-képzés volt, a legkülönbözőbb helyekről és gyülekezeti háttérből érkeztek tanulni vágyók. A témák és előadástípusok meghatározásánál törekedtünk az ifjúsági misszióhoz kapcsolódó kérdések széles skálájának lefedésére annak érdekében, hogy a szolgálatra még csak most készülő fiatalok és a már régebb óta ifjúsági csoportot vezető gyülekezeti tagok vagy lelkipásztorok egyaránt segítséget kaphassanak.

A nap során 6 különböző helyszínen 38 előadást hallgathattak meg az érdeklődők, továbbá lehetőségük nyílt személyes mentori beszélgetések keretén belül feltenni kérdéseiket. A 90 perces interaktív műhelyek és 20 perces gondolatébresztő előadások sokféle témával foglalkoztak, többek között az ifjúsági csoportok elindításával, bibliatanulmányozási módszerekkel, konfliktuskezeléssel, csoportvezetési elmélettel és gyakorlattal, a fiatalok lelkigondozásával, a konfirmációból az ifibe vezető úttal, a Z generáció korosztályos sajátosságaival. A tréningen résztvevők regisztrációs csomagja több ifjúsági szolgálathoz kapcsolódó kiadványt tartalmazott, amelyek reménységünk szerint szintén segítséget jelentenek majd a szolgálatban.

Szerettük volna, ha az ifivezető-képzés nem csupán képzés lenne, amely intellektuálisan megmozgatja a jelenlevőket, hanem alkalom arra, hogy lelkileg is felfrissüljenek. A két főelőadás valójában lelki alkalom volt, énekléssel, imádsággal és igei üzenettel. Délelőtt Pogrányi Károly szolgált közöttünk, aki Jézus szolgálatban való jelenlétéről beszélt, este pedig Lovas András tanított arról, hogy miért szükségesek a kudarcok a szolgálatban, és hogy hogyan lehet az evangélium ereje által megújulni.

A lelki töltődésen túl nagy vágyunk volt még, hogy az ifivezető-képzés ne olyan rendezvény legyen, ami ugyan nagy élmény, de pár nappal később a feledés homályába merül. Fontosnak tartottuk, hogy azok, akik eljöttek valóban hasznos és hasznosítható tudással, ötletekkel térjenek vissza gyülekezeteikbe, emellett pedig feladatunknak éreztük, hogy a későbbiekben is minden tőlünk telhető támogatást és segítséget megadjunk számukra.


Ennek érdekében létrehoztunk egy szakmai blogot (www.ifjusagepito.com), ahol folyamatosan frissülő tartalmak segítik a szolgálókat, továbbá elindítottuk az ifiambulanciát (www.ifivezetokepzes.hu/ifi-ambulancia/), amely által személyes segítséget és válaszokat kaphatnak azok az ifivezetők, akik úgy érzik, hogy ötletekre vagy bármilyen más jellegű segítségre van szükségük.

Bennem személyesen öröm és mérhetetlen hála van, amikor az ifivezető-képzésre gondolok, mert az eddig beérkezett 96 visszajelzés alapján hatalmas áldás kísérte a szolgálatunkat. A résztvevők véleménye alapján lelkileg és szakmailag is sokat kaptak a nap során. Úgy gondolom, minden főszervező nevében írhatom, hogy hálásak vagyunk mindenekelőtt Istennek, de annak a 38 előadónak és 24 önkéntesnek is, akik munkájukkal lehetővé tették, hogy a képzés megvalósuljon. Reménységgel tekintünk a jövőre, bízunk abban, hogy az ifivezető-képzés nem csak a vezetők, hanem a gyülekezetek ifjúsági csoportjai számára is áldást jelent majd.

Horváth Evelin
www.ifivezetokepzes.hu

Képek: Kovalovszky Patrik, Máté Zsolt