Veszélyesek-e a Harry Potter könyvek?

Kedves Szülő- és Pedagógustársaim!

Talán ti is feltettétek már magatokban a kérdést, vajon veszélyesek-e a Harry Potter könyvek, amelyeket szinte nem lehet letenni?

Joanne Kathleen Rowling eddig megjelent négykötetes művével kapcsolatban már sok cikk megjelent, TV, rádióműsor elhangzott, de vajon mi szülők és tanárok nyilatkozunk-e a ránkbízott gyermekeknek arról, hogy mi a mi véleményünk, vagy Isten véleménye e „remekművekről"? A gyerekek falják a könyveket, magukkal ragadják őket a pergő, fantasztikus események, ismeretlen figurák, mágikus világba vágynak és közben szinte észrevétlenül csöpögtetik a lelkükbe az ezoterikus ismeretek méregtárházát. Mi szülők, vagy észre sem vesszük mit olvas gyermekünk, vagy nem is tudjuk igazából milyen világba csöppen, egy mesekönyvnek nevezett mágiagyűjtemény segítségével. Vajon tudjuk-e mit olvasnak a gyerekek (nem kinézetre), olvastuk-e mi magunk (Persze ma kinek van erre ideje?), megbeszéltük-e velük a tartalmát?
Sokan nem értik, mi itt a probléma, hiszen a gyerekek végre olvasnak! A jó és rossz küzd egymással, fordulatos és izgalmas események során. Ráadásul a főszereplők is gyerekek, az iskolai események is időnként hasonlóak ahhoz, amiket ők érezhetnek diáktársaik vagy tanáraik felé. Az írónő ezeket a részeket még humorosan is ecseteli.
Keresztény ismerőseim körében is csodálkozó arcokat tapasztalok, amikor megkérdezem, hogy mi a véleményük a könyvről. „Nagyon jó könyvek, sajnálhatja, aki nem olvassa el!" -mondják néhányan.
A gyermekek iránti szeretet, felelősségteljes féltés és a Teremtő Isten Lelke az, amely ennek a levélnek a megírására késztet. Mit szólnátok, vagy tennétek akkor, ha megtudnátok, hogy szeretett gyermeketeket, diákjaitokat észrevétlenül megmérgezik? Négy gyermek édesanyjaként (gyermekeink kora: 11, 9, 7 és 2 év ) és vasárnapi gyermekalkalmak tartójaként azt érzékelem, hogy a sötétség támadása egyre nagyobb a gyermekeink felé és a világosságnak ennek arányában egyre fényesebben kell ragyognia őelőttük is, hogy tudják, merre van az előre!
Szeretnék néhány dolgot leírni, ami alapján én egyértelműen veszélyesnek tartom a könyveket és nem tanácsolom a gyerekeknek, hogy elolvassák ezt a könyvet, vagy folytassák, illetve megnézzék a filmet.

1. Első és legfontosabb dolog:

Ezekben a könyvekben alapvetően nem a jó és a gonosz viaskodik egymással, hanem a gonosz útján járó a leggonoszabbal. A fehérmágia küzd a feketemágiával. A New Age mozgalom veti ki hálóját a gyerekekre, hogy begyűjtse őket és terelgesse az un. ezoterikus tudományok felé. Ezoterika, (görögül eszóterosz = beljebb, belsőbb) eredetileg mindazoknak a titkos tanoknak az összességét jelenti, amelyek csak beavatottak számára hozzáférhetőek. Ma azonban már az életben való boldogulás egyik szükséges kellékének tarják egyesek, amelyet feltétlenül meg kell ismertetni mindenkivel. Amit régen így neveztek: varázslás, boszorkányság, sámánság, okkultizmus (fehérmágia, ráolvasás, átokmondás, szemmel verés, stb.), babona, azt ma az ezoterika elnevezésű áltudományos gyűjtőkategória kifejezése alá rejtik, amely azonban tartalmában azonos a felsoroltakkal.

2. Mit mond minderről Isten igéje?

„Ne legyen köztetek olyan, aki a fiát vagy leányát áldozatul elégeti, ne legyen varázslást űző, se jelmagyarázó, kuruzsló vagy igéző! Ne legyen átokmondó, se szellemidéző, se jövendőmondó, se halottaktól tudakozódó. Mert utálatos az Úr előtt mindaz, aki ilyet cselekszik. Ezek miatt az utálatos dolgok miatt űzi ki előled ezeket (a népeket) is Istened az Úr. Légy fedhetetlen Istened az Úr előtt! Mert ezek a nemzetek, amelyeket elűzöl, jelmagyarázókra és varázslókra hallgatnak, de neked nem engedi azt meg Istened, az Úr." 5. Mózes 18: 10-14 Isten egyértelműen nyilatkozik ezekről a tevékenységekről, utálatosnak nevezi. Ne legyen közöttetek, aki ilyen dolgokkal foglalkozik! Tartsd tisztán magadat ezektől a dolgoktól és az élő, hatalmas Istenben bízzál! Tudom, hogy van, aki erre azt mondja, de hiszen ez a könyv, egy mese, a gyerekek egyébként is bizonyos korig ilyen varázslatos világban élnek. Ezt csak mi felnőttek, vagy fanatikus keresztyének magyarázzuk bele. Nem is erről szól az egész! Hát éppen ez az, amit mindnyájunkkal el akarnak hitetni!

3. Rejtett üzenetek

Akik nem vagyunk jártasak ebben az ezoterikus világban, nem ismerjük fel a fogalmaikat, a rejtett elnevezések üzenettartalmát, a könyvekben szereplő átok és varázsszövegeket! Komoly rejtvényfejtésbe foghat, aki ebbe vágja a fejszéjét, és közben rá kell jönnie, a gyerekeket szép lassan és érdekfeszítően beetetik ezekkel az ismertekkel. Most un. mesevilágba ágyazva, de később már leveszi a könyvespolcokról a keményebb irodalmakat is, hiszen hasonló kinézetű a másik könyv is és a fogalomvilága is ugyanaz. Milyen órákra is járnak a boszorkány és varázslónövendékek? Lássunk néhányat: Bájitalkeverés (Piton tanár úr I/130) Gyom-gyógynövénytanóra (Bimba tanárnő I/127) Mágiatörténet (Binns professzor I/127) Bűbájóra (Flitwich professzor I/127) Sötét varázslatok kivédése (Gilderoy Lockhart II/61) Átváltoztatástan (Mc Galagony professzorasszony I/127) Az írónő érdekesen írja le ezeket az órákat. A középkori embereket pedig, akik üldözték a boszorkányokat többször is tudatlan, és egyszerű embereknek nevezi, akik nem is értették mit csináltak. (II/144) „Akkoriban rettegtek a mágiától…" Ma pedig ne rettegjünk tőle, hanem vessük bele magunkat egészen, hiszen ettől leszünk igazi, szellemi emberek, sugallja minden kötetében az írónő. De kinek a szolgálatába állnak azok, akik ezzel kezdenek foglalkozni? Az un. sötét középkorban még tudták. Mit is rejt az a szó, hogy „bölcsek köve"? Arabul azt jelenti: alkímia. Középkori titkos tudomány. (Minden okkult dolgot általában titkos elnevezéssel jelöltek.) Ennek a kőnek az előállításán („a nagy művön") ismert alkimisták dolgoztak. A cél, hogy az átlagos emberből szellemivé alakuljon az ember.

4. Észrevehetetlen hatás

Most még nem tudjuk előre megmondani, hogy melyik gyermek alkata és személyisége családi és keresztyén neveltetése miatt mennyire fertőződött meg ill. telítődött ezekkel a mérgekkel!? (pld.: „Átkozottként élni rosszabb, mint meghalni. I/239, A halál: „egy új kaland kezdete"I/275) Biztosan vannak, akikre nincsen rossz hatással, (lehet, hogy csak még eddig) de ki lenne olyan közülünk, aki szándékosan megmérgezne egy gyermeket? A kérdés rossz, de közelíti az igazságot, hiszen engedjük, hogy a gyermeki lelkeket észrevétlenül beetessék, megfertőzzék, megmérgezzék!

5. Nem hasonlítható a klasszikus mesékhez

Az igazi meséknek a szereplőit, és a visszatérő mese elemeket, számokat a gyerekek is tanulják az iskolában. Ezekben a könyvekben azonban soha nem is hallott lények - kötetről kötetre egyre több és újabb - bukkan elő. Az átlagos magyar, vagy egyéb mesékben ritkán ill. soha elő nem forduló: kobold, Bolyhoska (sárga agyarú, háromfejű óriáskutya I/217), troll (4m magas furkósbotos szörny ), unikornis (egyszarvú I/232), kentaur (I/234), vámpír, zombi, házi manó (denevérfülű törpe II/17), kelta tündérmanó (II/99), szellemek (II/121, II/214), vérfarkas (II/155), főnixmadár (II/197), igásló nagyságú fekete pókok (II/258), Baziliskus (óriási méretű, kígyók királya II/295)), farkasember, dementorok (III/81). Különböző népek mitologikus elemei keverednek össze, az írónő fantáziájával kitalált lényekkel. Ez éppen lehetne pozitívuma is regénynek. Míg a klasszikus mesékben a példaadó emberi erények segítségével, - melyek a kitartás, furfangosság, hősiesség - jut célba a hős, itt a mágikus elemek a dominánsak.

6. Nemes cél

Harry Potter barátai (Ron és Hermione) és mások segítségével küzd e lények és a leggonoszabb varázsló, Voldemort (Tudodkinek nevezik a tőle rettegők) ellen. Harry célja, bosszút állni, szülei haláláért, akit Voldemort megölt. A gyerekek ezt a „nemes harcot" követhetik végig kötetről kötetre, olyan élénk és fantáziadús leírásokkal kisérve, mintha minden filmként peregne le előttünk. Horrorisztikus mese ám ez, amit a gyerekek takaró alatt félve vagy átlapozva és esetleg újból nekirugaszkodva olvasnak el egy-egy jelenetnél, de hogyan dolgozzák fel magukban? A horror is egyre fokozódó, míg az első kötetben a legfélelmetesebb rész 9 oldal hosszú (I/232-240), a második kötetben már 117 old. (II/285-302) és ez egyre fokozódik, ahogyan a kötetek is egyre hosszabbak. (I. 286 old., II. 316 old., III. 398 old., IV. 675 old.) A negyedik kötetben már olyan fekete mágiás horror jelenet van, amely során Harry vérét is felhasználva Voldemort nagyúr újra testet ölt. (IV/591-596, Csont, hús és vér c. fej.)

7. Emberábrázolás

Az egész sorozatnak az általános emberkép beálltása teljesen eltorzított, semmiképpen sem megfelelő Krisztus értékrendjének. Két fő csoportra osztja az embereket: Muglik: „Mágiamentes, varázslást nem ismerő - normális és hétköznapi - emberek, egy csepp mágusvér sem folyik az ereikben. " Ennek gyakorlati megtestesítői: Harry rokonai, anyai nagynénje Petunia néni, férje Vernon Dursley úr és elhízott, buta fiuk Dudley. Marge néni, Dursley úr testvére, betegesen kíváncsi természet és szinte módszeresen kínozza Harryt főleg a szavaival és viselkedésével. Mindannyian korlátoltak, földhözragadtak, karrieristák, önzők, mértéktelenek és szívtelenek. Lelkileg tőlük szenved a legtöbbet Harry. Számára bárhol jobb, csak ne legyen velük. Az írónő más emberképet (mugliképet) nem ismertet. Se jót, se gonoszat, bár az un. keresztyén Angliában él, de a keresztyén emberfajtát nem ismerteti könyveiben, Istenben hivő ember egy sem fordul elő. Persze nem is ez a célja a könyvével, egészen más! Mágikus emberek: Ők az igazán szellemi emberek, egy egészen más világban élnek, vannak közöttük un. jóért harcolók és olyanok is, akik a rossz útra tértek. Varázslók (férfiak) vagy Boszorkányok (nok): -Sárvérű (mugli származású varázsló, vagyis a szülei mágiamentesek) pld. Hermione -Aranyvérű (mindkét szülője mágiagyakorló) pld. Harry Potter és barátja Ron -párszaszájú: ritka képesség a varázslók között is, beszél a kígyók nyelvén (általában a sötét varázslók képessége), erre Harry is képes -Kibli (olyan ember, aki varázslócsaládba született, mégsincs benne mágia, a mugli származású varázsló ellentéte) Mágikus emberek a tanárok is, de ők is általában antipatikus figurák Két ember van rokonszenvesen bemutatva, Mc Galagony professzorasszony: átváltozást tanító és Albus Dumbledore a Roxfort Boszorkány- és Varázslóképző Szakiskola igazgatója, aki sokat segít Harrynek. Ebben a iskolában Harry 7 éven keresztül tanul és ezt a hét évet írja le kötetenként az írónő.

8. A főszereplő tulajdonságai

Az első kötet elején már a muglik között kiderül, hogy furcsa dolgokra képes, ha megijed vagy éppen mérges: levágott haja másnapra visszanőtt (I. kötet/28.old.), érti a kígyó beszédét és ő is tud hozzá beszélni(I./31.). Később megtudjuk ez öröklött varázslóhajlam(III/8). Barátait szerető, hűséges és bátor. Az igazságot kutató, aminek érdekében lehet hazudni a tanároknak és az igazgatónak is, becsapva őket (II/123). A jónak vélt cél erre mindig elég indok. Köteteken keresztül lebeg Harrynek a feje felett a kihágásai miatti büntetés, vagyis az iskolából való kizárása, de ez mindig elmarad. (A mágusok, nem tartatják be a maguk által írott törvényeket.) Hol azért mert kíváncsi valamire, hol azért mert segíteni szeretne másokon, a szabályokat mindig áthágja, és tiltott utakon jár. Személye mégis szimpatikus az olvasónak. Nem szeret a központban lenni, sőt idegesíti, ha felhívják őrá a figyelmet. Rendkívüli kviddics játékos, (ez is veleszületett tehetség), aki hősiesen küzd a játék közben is és ráadásul szabályosan. (A kviddics a varázslók sportja, 700 módja van a szabálytalanságnak, seprűre szállva játsszák labdákkal, Harry a fogójátékos. I/172) Nem hétköznapi gyerek ( I/9, II/8), hiszen képes volt túlélni egy halálos átkot. Kockára teszi az életét a barátaiért. (II/171) Kötetről kötetre egyre jobban kijönnek belőle az indulatok. „Szó szerint elvakítja a düh." (II/189, II/190, II/253 III/33)

Szóval egy olyan bátor és sok pozitívummal is rendelkező kisfiút ismerhetnek meg a gyerekek, akinek nincsenek eszméi, céljai, percről-percre él és dönt, csak az érdekli, hogy sikerüljön csatát nyernie. (II/225) Szabályok pedig nem azért vannak, hogy betartsa, hanem legyen mit áthágnia. Szeretetben igazán nincsen része, csak a barátain és az igazgatón keresztül.

9. Hamis tanítások

E kapcsán az Interneten gyerekek és felnőttek ilyen értelmezéseket olvashatnak: „Az életelixír alkotóelemeként Harry Potter vére Krisztus vérének felel meg, amely az áldozat misztériumában az örök életet nyújtja a halandóknak- miközben Harry maga testesíti meg a Szent Grált, "az Örök Élet Kelyhét", mely Jézusnak a kereszten kiontott vérét őrzi. A videojátékokban a fiatalok az Atyaisten szerepét ölthetik fel, egész kultúrákat létrehozva és irányítva, mint a Civilizations nevű játékban. Itt az Isteni Fiúval azonosulhatnak… A homlokán viselt sebhely a kiválasztottak jelére utal, de felidézi azokat a stigmákat is, melyek Krisztus kezén és lábán jelentek meg. Ebben az értelemben Harry Potter a krisztusi hagyományba illeszkedik: megölték, feltámadott és végül olyan látható sebet visel, mely kiválasztott sorsáról ad hírt."

Számomra döbbenetes ez az összehasonlítás, ez a párhuzamba állítás. Hogyan azonosulhatnának egy fekete mágiás történés során, Krisztussal? Aki pedig eddig sem olvasott Krisztusról, azt gondolhatja, mindez igaz. Ezért mondom testvéreim, hogy nagy a sötétség és egyre többen jönnek, akik valóban hamis tanításokat adnak gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt.

10. Mit tegyünk?

Legyünk kiáltó szó a pusztában! Ne hallgassunk, amikor szólnunk kell! Legyünk hitvalló keresztyének: beszédünkkel és cselekedeteinkkel Krisztusról tegyünk bizonyságot. Szeressük gyermekeinket a családunkban, és akiket tanítunk. ( Talán közhelyként hangzanak az előbbi szavak, de általunk milyennek ismerik meg Istent a gyermekek? Olyannak, akire érdemes odafigyelni, aki élő Lélek, erős és Hatalmas ÚR?) Világítsunk ott, ahová állított minket az Úr, abban a hitben, hogy a „mi Istenünk hatalmasabb a fáraó minden mágusánál"! Beszéljünk saját gyermekeinkkel, miről is szólnak ezek a könyvek és mi a véleményünk, Isten véleménye róluk. Aki még nem olvasta, ne ajánljuk, sőt fejezzük ki: nagyon veszélyes!

11. Az írónő önleleplezése

„Ma vannak, akik feladják keresztyénségüket, és térben keletre fordulnak, időben pedig a múltba. Milyen kétségbeesés ragadhatta meg azokat az embereket, akik visszatérnek a régi, a keresztyénség előtti pogány vallásokhoz, amelyeket itt Nyugaton gyakoroltak? Az angliai Stonehenge-nél pl. újra bevezették a kelta bálványimádást. Ez a vallás a felszín alatt tulajdonképpen mindig is megmaradt a boszorkánymozgalomban, még ha sok téves nézet terjedt is el vele kapcsolatban. Ennek ellenére, mindig is voltak igazi boszorkányok és ma is terjed ez a mozgalom, kiváltképpen angol nyelvterületen."

A második kötetben, Ron, Harry barátja figyelmezteti őt, hogy ne olvasson bele egy ismeretlen naplóba, mert vannak nagyon is veszélyes könyvek. „Bathben egy vén boszorkánynak pedig volt egy olyan könyve, amit nem lehetett letenni!" (II/218) Lehet, hogy egyszer az írónő is majd nyíltan bevallja, hogy ő maga is boszorkány?

Bizony működnek ilyen erők ma is „Ausztráliában az egyházi iskolák már korábban azt ajánlották diákjaiknak, hogy ne nézzék meg a filmet, most pedig egy parlamenti képviselő - egy tiszteletes - szólalt fel ellene. Fred Nile atya azt állítja, hogy a boszorkányok a potterlázat kihasználva toboroznak újoncokat, s ezáltal fennáll a veszély, hogy a pogányság új korszaka következik. A tiszteletes párhuzamot vél felfedezni a Brisbane-ben nemrég rendezett nemzetközi boszorkánykonferencia és a film bemutatója között. Szerinte a bűbájosok direkt a premier időpontjához igazították a rendezvény megtartását."

Érdekes, hogy a magyarországi bemutató 13-án volt. Lehet, hogy nem véletlen ez sem?

Friss hírként olvastam, hogy Amerikában a konzervatív keresztyének úgy vélik, hogy a regényben és a filmben ábrázolt mágia és boszorkányság bűnre csábítja a serdületleneket. Richárd Abanes nevű keresztyén aktivista szabályos kampányt indított, melyben a „Harry Potter and the Bible: The Menace Behind the Magic" (H.P. és a biblia: gonoszság a varázslat mögött) című könyvét terjeszti.

Ezzel a levelemmel elsősorban azoknak szerettem volna segítséget nyújtani, akiknek még a Biblia, Isten igéje az egyetlen hiteles zsinórmérték. (2 Tim. 3:15-17) Imádkozzunk, hogy Isten Lelke legyen az, aki minket meggyőz és elvezet ebben a látható és láthatatlan világban egyaránt! Ne feltsük el, Jézus mondta: „Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népeket, …" (Mt. 28:18-19.)

Tisztelettel és szeretettel: Hargita Péterné

Budapest,2001. december 20.