Vezetsz engem

„Vezess hűségesen, és taníts engem, mert te vagy szabadító Istenem, mindig benned reménykedem.”Könyörgés Istenhez vezetésért
„Utaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem! Vezess hűségesen, és taníts engem, mert te vagy szabadító Istenem, mindig benned reménykedem. Gondolj, Uram, irgalmadra és kegyelmedre, melyek öröktől fogva vannak. (…) Jó és igaz az Úr, ezért megmutatja a vétkeseknek a jó utat. Az alázatosakat igazságosan vezeti, és az ő útjára tanítja az alázatosakat. Az Úr minden ösvénye szeretet és hűség azoknak, akik megtartják szövetségét és intelmeit. (…) Közösségben van az Úr az őt félőkkel, szövetségére tanítja őket. (…) Enyhítsd szívem szorongását, szorult helyzetemből szabadíts ki! (…) Tartsd meg életemet, ments meg, ne szégyenüljek meg, mert hozzád menekültem!” (25. zsoltár, válogatott versek)

 

Videó: Harmathy Balázs 
Hang: Petri Nóra