„Viskótlan-e” a jó keresztyén?

William Paul Young sikerkönyvének margójára

William Paul Young A viskó című regényének megjelenése számos tekintetben meglepő hatást eredményezett. Rövid idő alatt tízmilliónál is több példány fogyott el belőle; az addig három munkahelyen dolgozó szerző mesés bevételhez jutott; százak és ezrek nyilatkozták, hogy a mű megváltoztatta életüket; különböző egyházi személyek és vezetők hol magasztalták, hol elmarasztalták, hol egyenesen ártalmasnak nevezték a vállalkozást. Egyesek Augustinus Vallomásaihoz vagy John Bunyan nagysikerű művéhez, A zarándok útjához hasonlították, mások féltő aggodalommal óvták az olvasót a műben felsorakozó veszedelmes eretnekségektől.
Már a fentiek alapján is indokoltnak látszanék, hogy foglalkozzunk e regénnyel. Miután a munka magyar fordításban is megjelent, a vita hazai területen is megindult körülötte, és ez is arra serkent, hogy nem szabad figyelmen kívül hagynunk. Nemrég több nyilatkozat, interjú és előadás is elhangzott, amelyek keretében egyházi személyiségek részben elismerően, de inkább bíráló hangnemben szóltak a könyvről.
A nyilatkozatok sorrendjében említést érdemel a Nem kerülhető meg: A viskó című interjú, amelyet Géczy Lajos 2010. november 26-án készített Bogárdi Szabó István dunamelléki református püs­pökkel, s amely fontos kérdéseket válaszolt meg, de ugyanakkor újabbakat is szült. Szin­tén tavaly novemberben jelent meg Tóth Sára rövid, kiegyensúlyozott reflexiója Álom, kóma és valóság? címmel.
A legvehemensebb bírálat Sípos Ete Zoltán tollából származik, aki keményen elmarasztalja Young művét. Ő a Biblia Szövetség Fontos kérdések előadás­sorozatának 2010 decemberi rendezvényén beszélt a könyvről a következő üzenetértékű címmel: Istent is lehet hamisítani? A viskó a Szentírás mérlegén. Az előbbiek mellett Kéry Zsuzsanna keresztes hadjáratra emlékeztető elszántsággal küzd a regény ellen az Evangé­liumi hitvédelmi blog oldalain. Nemrég Kiss Judit Ágnes A viskó még mindig kereszttűz­ben címmel közölt rövid összefoglalót az eddig megjelent fontosabb bírálatokról.
A továbbiakban kísérletet teszünk arra, hogy röviden bemutassuk és értékeljük A viskó című munkát. Ennek során természetesen hivatkozunk a hazai és külföldi értékelé­sekre és bírálatokra is.

...

A tanulmány teljes terjedelmében, PDF-változatban.