Zakariás könyve - 3. Látomás szarvakról, kovácsokról, mérőzsinórról

Ószövetség - Zakariás 2:1-17.


AZUTÁN FÖLTEKINTETTEM, ÉS NÉGY SZARVAT LÁTTAM. AZT KÉRDEZTEM A VELEM BESZÉLŐ ANGYALTÓL: MIK EZEK? Ő PEDIG ÍGY FELELT NEKEM: EZEK A SZARVAK SZÓRTÁK SZÉT JÚDÁT, IZRAELT ÉS JERUZSÁLEMET. AZUTÁN AZ ÚR NÉGY KOVÁCSOT MUTATOTT NEKEM. EZT KÉRDEZTEM: MIT AKARNAK EZEK CSINÁLNI? ÍGY FELELT: EZEK A SZARVAK ÚGY SZÉTSZÓRTÁK JÚDÁT, HOGY MÉG A FEJÉT SEM MERTE FÖLEMELNI SENKI. DE ELJÖTTEK EZEK, HOGY MEGRÉMÍTSÉK A NÉPEKET, ÉS LETÖRJÉK A SZARVUKAT, MERT SZARVUKKAL TÁMADTAK JÚDA ORSZÁGÁRA ÉS SZÉTSZÓRTÁK. AZUTÁN FÖLTEKINTETTEM, ÉS EGY FÉRFIT LÁTTAM, MÉRŐKÖTÉLLEL A KEZÉBEN. MEGKÉRDEZTEM HOVÁ MÉGY? Ő ÍGY VÁLASZOLT NEKEM: MEGMÉREM JERUZSÁLEMET, HOGY LÁSSAM, MILYEN SZÉLES, ÉS MILYEN HOSSZÚ. EKKOR ELŐLÉPETT A VELEM BESZÉLŐ ANGYAL, MAJD EGY MÁSIK ANGYAL LÉPETT ODA ELÉJE, AKINEK EZT MONDTA: FUSS ODA EHHEZ AZ IFJÚHOZ, ÉS MOND MEG NEKI, HOGY FALAK NÉLKÜLI VÁROS LESZ JERUZSÁLEM, OLYAN SOK EMBER ÉS ÁLLAT LESZ BENNE. ÉN MAGAM OLTALMAZOM MINDENFELŐL - ÍGY SZÓL AZ ÚR - MINT EGY TÜZES FAL, ÉS OTT LESZEK BENNE DICSŐSÉGESEN. JAJ! JAJ! FUSSATOK KI AZ ÉSZAKI ORSZÁGBÓL - ÍGY SZÓL AZ ÚR - HISZEN SZÉTSZÓRTALAK BENNETEKET A NÉGY ÉGTÁJ FELÉ! - ÍGY SZÓL AZ ÚR - JAJ, MENEKÜLJ, SION, AKI BABILÓNIÁBAN LAKSZ! MERT A SEREGEK URA, AKI A MAGA DICSŐSÉGÉRE KÜLDÖTT EL ENGEM, EZT MONDJA AZOKRÓL A NÉPEKRŐL, AMELYEKNEK TI ZSÁKMÁNYUL ESTETEK: BIZONY, AKI TITEKET BÁNT, SZEMEM FÉNYÉT BÁNTJA! MAJD ÉN FÖLEMELEM A KEZEMET ELLENÜL, ÉS SAJÁT SZOLGÁIK ZSÁKMÁNYÁVÁ LESZNEK! AKKOR MEGTUDJÁTOK, HOGY A SEREGEK URA KÜLDÖTT ENGEM. UJJONGJ, ÖRÜLJ, SION LÁNYA, MERT JÖVÖK MÁR, ÉS ITT FOGOK LAKNI - ÍGY SZÓL AZ ÚR. A TÖBBI NÉP CSATLAKOZIK MAJD AZ ÚRHOZ AZON A NAPON, ÉS AZ Ő NÉPÉVÉ LESZNEK, Ő PEDIG KÖZTETEK FOG LAKNI. AKKOR MEGTUDJÁTOK, HOGY A SEREGEK URA KÜLDÖTT ENGEM HOZZÁTOK. AZ ÚR BIRTOKBA VESZI JÚDÁT, MINT TULAJDONÁT A SZENT FÖLDÖN, ÉS TOVÁBBRA IS JERUZSÁLEM LESZ A VÁLASZTOTTJA. CSENDBEN LEGYEN MINDENKI AZ ÚR ELŐTT, MERT ELINDULT SZENT LAKÓHELYÉRŐL!

                                                                                                                       

Miért vagyunk bajban, miért tartunk ott, ahol? Miértekről és oktalanságról volt szó az elmúlt héten. Miért veszítünk, miért vagyunk képtelenek szabadulni, miért marad bennünk a rossz gyökere, miért növekedik, erősödik s terem körülöttünk? Hogyan találunk rá a rejtett okokra?

Mi történt pár napja? Valamire fény derült. Mire? Hogyan, milyen áron nyerték el az irányító szerepet, akik áprilisban országunk élére kerültek. Sokan nem értettük akkor, miért nyerhettek? Valaki, aki nálunk többet tudott ennek okáról, ki tudja miért, engedte most kiderülni, nyílvánosságra hozta a mosdatlan szájú vezető tudatos félrevezetésének, gátlástalanságának bizonyítékát. Azt, amit mi csak éreztünk, sejtettünk...És ő, hogyan vallott színt? Vállalta? Ó, igen, végre valaki kimondani meri a valót! - ájultak el ettől mindent igazolni kész hívei! Miféle vállalás? Lehet a hazugság, csalás elvállalása más, mint bűnbánat? Lehet! Miért lehet? Mert ki tudja mióta lehet büntetlenül, következmény nélkül, nem igazat mondani. Vagy mégsem?

Egy hozzám hasonló korú férfi így mondta: születésem óta mindig csak hazudtak körülöttem, előbb a papok, aztán a kommunisták, később a jobb rendszert ígérők, most meg... Fásult és közömbös szavaiból azt éreztem, nem vár semmit, sem ettől, sem attól, senkitől, már azt hiszi, elhitették vele, hogy nem is lehet másképpen... Vajon igaza van? Miféle meggyőződés ez a semlegesség, mi kikapcsolja a felelősséget, és sem ezért, sem azért nem mozdít?
"...A mammonnak, a véres-dilettáns ceasarnak és írástudó lakájainak közös magatartása, hogy a megkötözött igazságnak teszik fel a kérdést: Mi az igazság? Mi a mammon uralkodó tanítása? A semlegesség. Mi van minden semlegesség mögött? A hazugság, a kizsákmányolás és erőszak hármas szövetsége. Futás Isten elől: a semmiből a semmin keresztül a semmibe..."
Szabó Lajos - A mammon természetrajza

Igen, a valakiség kérdése, a jó kapcsolatokból származó előny, az érvényesülés lehetősége, és az így könnyen szerezhető több kísértése jelen van. S aki behódol, lépését önmagának és másoknak azzal igazolja, hogy mindenki így csinálja, nincs min háborogni, és nincs min fennakadni, hisz nem lehet a mai világban másképpen megmaradni, egyről kettőre jutni...
Jobb csendben maradni, hasznosabb véleményt nem nyilvánítani, nem érdemes kiállni, minek ellenkezni a valakikkel, az épp hatalommal bírókkal...

"A forradalom folytonos önámítása, hinni, hogy mivel az erőszak áldozatai ártatlanok, azért azok az erőszakos cselekedetek, amelyeket ők művelnek, ha kezükbe kerül a hatalom, igazságosak lesznek... Csakhogy az erőszak éppúgy beszennyezi az áldozatokat, mint a hóhérokat. Az a rossz, ami a kard markolatánál jelenik meg, átkerül a kard hegyére is...Az emberiség minden ingalengésében alacsonyabb értékű lesz. Meddig megy ez így?"
Simone Weil

Szemfényvesztő játék a hatalomért? Hogyan lehet és kell tiltakozni a bűn, a hamisság ellen?
Vannak, akik pár nap óta éjjel és nappal kint vannak a parlament előtti téren. Ők hiszik, hogy másképp kell és lehet másképp. Tiltakoznak a hazugság, és annak arcátlan igazolása ellen. Nem fogadják el az önigazoló erőszak képviselőjének mentségeit, sem annak vétkét erénnyé kovácsoló igyekezetét, de nem mozdulnak együtt a törni-zúzni kész, erőszakkal felelőkkel. Mi miért történik? Hogy jutottunk ide? Mi lesz ebből? Hogyan tovább? Ki meri érteni, látni?

Mi a dolgunk? Mit tehetünk? Jézus Krisztus leinti karddal hadakozó tanítványait. Másra kapta isteni erejét. Zakariás próféta sem az idegen elnyomók elleni fegyverkezésre szólít. Nem azt bízták rá, más a küldetése. A választott népnek önmaga szívét kéne legyőzni, azt az önféltő tiltakozást, az igazi szembesülés, a valódi beismerés, a mindent megmérgező, összetartozás elleni bűn nevén nevezése ellenében. Mert emiatt lettek erőtlenek, támadhatók, szétszórhatók. Kiszolgáltatottak az ellenségnek, mert a rossz lépéseket igazolni kész önféltésük győz.

AZUTÁN FÖLTEKINTETTEM ÉS NÉGY SZARVAT LÁTTAM. AZT KÉRDEZTEM A VELEM BESZÉLŐ ANGYALTÓL: MIK EZEK? Ő PEDIG ÍGY FELELT NEKEM: EZEK A SZARVAK SZÓRTÁK SZÉT JÚDÁT, IZRAELT ÉS JERUZSÁLEMET

A SZARV, az erő, az erőszak, a hatalom jelképe. Így őrzik mondásaink: valakinek fölemelkedik a szarva... amikor valaki erőre kap, és az ellentétje: valakinek letörik a szarvát... mikor valakinek megtörik a hatalma.

A világ négy (minden) tája felől induló szarvak, az erőt jelképezik, a hatalomra törők vágyát, a győzni akarás vágyát, a birtoklás vágyát, az irányító szerep vágyát, a mindenáron való, vak akarást... Ez szórta szét, s ma is ez szórja szét Isten választottjait... Ugye tudjuk?

"Akik pedig meg akarnak gazdagodni, kísértésbe, meg csapdába, sok esztelen és káros kívánságba esnek, amelyek az embereket pusztulásba meg romlásba döntik. Mert minden rossznak gyökere, a pénz szerelme, mely után sóvárogva egyesek eltévelyedtek a hittől, és sok fájdalmat okoztak önmaguknak..." I.Tim.6:9-10.

Izrael népének bűne is ez. Hogy választottságról beszél, de mást választva elvárja az áldást, lépi a földi boldogulást. Nem veszik észre, mikor lesz ez a valamire törekedésük bálvánnyá.
Zakariás látja azt, ami körülötte van. Azt is látja már, ami ezt okozta, és azt is, mi az oka annak, hogy nem történik meg, aminek történni kéne. Tehetetlenségével szembesül, nem tudja mivel, hogyan mozdítsa meg azok szívét, kiknek szíve rest arra, amit látni, tenni, lépni kéne. De már Isten által megszólított! És éppen ezért újra felfele néz, arra figyel, aki szólította.

AZUTÁN FÖLTEKINTETTEM... Hányszor és hányszor tévesztünk utat? Megszólítva, isteni ígéretért kapaszkodva, és mégis vágyainktól megvakulva arra meredünk, ami köröttünk van, ami nem enged mást remélni, mást hinni és lépni... Dolgainkból kifelé, azok fölé tekintünk? Mi szabja meg látásunkat, reményeinket, lépéseinket?


RILKE

         A ZARÁNDOK KÖNYVÉBŐL XIV.

Mindenki aki keres Téged, megkísért Téged,
S mindenki aki megtalál Téged, megköt Téged
Szóval, vagy képpel.

De én megérteni akarlak Téged,
Ismerni, ahogy többi teremtményed
Ismer: a csillagok,
Szomjazni, égni
Én a Te országod kedvvért akarok.
És hiú bizonyság nem kell nekem Rólad,
Tudom: az idő meg nem magyarázza Valódat.

Az én kedvemért ne tégy Te csodát,
Csak teljesüljön lényed száz törvénye,
Amelyet nemzedékről-nemzedékre
Mindenki lát.


AZUTÁN AZ ÚR NÉGY KOVÁCSOT MUTATOTT NEKEM. EZT KÉRDEZTEM: MIT AKARNAK EZEK CSINÁLNI? ÍGY FELELT: EZEK A SZARVAK ÚGY SZÉTSZÓRTÁK JÚDÁT, HOGY MÉG A FEJÉT SEM MERTE FÖLEMELNI SENKI. DE ELJÖTTEK EZEK, HOGY MEGRÉMÍTSÉK A NÉPEKET, ÉS LETÖRJÉK A SZARVUKAT, MERT SZARVUKKAL TÁMADTAK JÚDA ORSZÁGÁRA ÉS SZÉTSZÓRTÁK

Jönnek a KOVÁCSOK, a világ minden tája felől. Akik mesterei a vasnak a feszítővasnak, - ahogy másutt e mindent s mindenkit összetörő szarvról esik szó. Az Istennek van hatalma a szarvak fölött, bármilyen erősek is. Ő engedte meg, hogy szétszórassanak bűneik miatt... Nem az ellenség igájától, hanem önféltő önigazságuktól akarja őket megszabadítani.

AZUTÁN FÖLTEKINTETTEM, ÉS EGY FÉRFIT LÁTTAM, MÉRŐKÖTÉLLEL A KEZÉBEN. MEGKÉRDEZTEM HOVÁ MÉGY? Ő ÍGY VÁLASZOLT NEKEM: MEGMÉREM JERUZSÁLEMET, HOGY LÁSSAM, MILYEN SZÉLES, ÉS MILYEN HOSSZÚ.

Mire való a mérőkötél? Hogy a várost körbeölelő védőfalat mérjék vele. Egy erős kötél, melyen súly van, átvetik a falon, megfeszül, s egyszerre méri annak a falnak szélét és hosszát.
Zakariás lát valakit, aki Jeruzsálem falait méri. De minek? Hisz az ellenség belül van. Addig a városfal is őt szolgálja. Lehet kevésre, sokra becsülni, méricskélni, de egészen hiábavaló.

Ahogy Jeruzsálemben jártam, a városon belül van az arab negyed. A város szívében az a templom, melyben azt írták ki, hogy Istennek nincsen fia! Miről ad hírt ez? Hogy belül van az ellenség, még nem győzte le szívüket Isten szeretete. Az Óvárost körülölelő fal áll. Megcsodálhatják a turisták, méricskélhetik az ott élők, erősíthetik, de minek!. Ki él, mi lakik bennük?

Vajon miféle méricskélésekkel vagyunk tele? Miféle falakban reménykedünk, miféle falakat erősítenénk védelmül, miféle falakat vizsgálunk, mérünk, melyek nem védenek semmitől? Miközben az ellenségünk az úr!? Mit védünk? Kiért? Miért? Kivel szemben? Az ellenség számára ez a lehető legjobb megoldás, a megosztás és uralkodás. De velünk mi lesz?
Mit tudunk, mit kéne tudnunk erről? " Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába vigyáznak rá az őrök...." Zsoltárok 127:1.

EKKOR ELŐLÉPETT A VELEM BESZÉLŐ ANGYAL, MAJD EGY MÁSIK ANGYAL LÉPETT ODA ELÉJE, AKINEK EZT MONDTA: FUSS ODA EHHEZ AZ IFJÚHOZ, ÉS MOND MEG NEKI, HOGY FALAK NÉLKÜLI VÁROS LESZ JERUZSÁLEM, OLYAN SOK EMBER ÉS ÁLLAT LESZ BENNE. ÉN MAGAM OLTALMAZOM MINDENFELŐL - ÍGY SZÓL AZ ÚR - MINT EGY TÜZES FAL, ÉS OTT LESZEK BENNE DICSŐSÉGESEN.

Már két angyal lép érte, egyik a másik elé, mintha erősödne az isteni akarás, hogy szabadítson, éltessen, megtartson. Minden elevenedni látszik, mozgásba lendül. FUSS, siess oda, a reményt adó hírrel a méricskélőhöz, - mondja az angyal, az isteni követ.

Van remény a védelemre, van esély a győzelemre, ha az Úr győz. Ha legyőzheti a magamat védő falat, az ellenállást bennem. És ha végre legyőzhet, akkor a falak feleslegessé lesznek.
Maga véd meg engem. Mit mond? MINT EGY TÜZES FAL, OTT LESZEK BENNE... Kell?

JAJ! JAJ! FUSSATOK KI AZ ÉSZAKI ORSZÁGBÓL - ÍGY SZÓL AZ ÚR - HISZEN SZÉTSZÓRTALAK BENNETEKET A NÉGY ÉGTÁJ FELÉ! - ÍGY SZÓL AZ ÚR - JAJ, MENEKÜLJ, SION, AKI BABILÓNIÁBAN LAKSZ! MERT A SEREGEK URA, AKI A MAGA DICSŐSÉGÉRE KÜLDÖTT EL ENGEM, EZT MONDJA AZOKRÓL A NÉPEKRŐL, AMELYEKNEK TI ZSÁKMÁNYUL ESTETEK: BIZONY, AKI TITEKET BÁNT, SZEMEM FÉNYÉT BÁNTJA! MAJD ÉN FÖLEMELEM A KEZEMET ELLENÜL, ÉS SAJÁT SZOLGÁIK ZSÁKMÁNYÁVÁ LESZNEK! AKKOR MEGTUDJÁTOK, HOGY A SEREGEK URA KÜLDÖTT ENGEM.

Ne maradjatok a rabságban, ne ragaszkodjatok ahhoz amit a rabságban szereztetek, fussatok ki onnan, hozzám fussatok, - mondja az Úr, mert ha én leszek szíveteknek, lelketeknek a gazdája, akkor AKI TITEKET BÁNT, SZEMEM FÉNYÉT BÁNTJA... és ha felemelem ellenük kezemet semmivé lesz erejük...

Mikor lesz ez? Mikor élhetünk meg ebből valamit? Egy morzsányit a mennyből? Mindig, amikor Úrrá lesz bennünk. Amikor legyőzhet, lerombolhat minden önvédelemből épült falat, és szabaddá tehet arra, amit Ő akar, amit Ő épít, ami Őáltala valósul meg. Lehetünk SZEME FÉNYÉVÉ, és lehetünk tekintetét elhomályosítókká...

UJJONGJ, ÖRÜLJ, SION LÁNYA, MERT JÖVÖK MÁR, ÉS ITT FOGOK LAKNI - ÍGY SZÓL AZ ÚR. A TÖBBI NÉP CSATLAKOZIK MAJD AZ ÚRHOZ AZON A NAPON, ÉS AZ Ő NÉPÉVÉ LESZNEK, Ő PEDIG KÖZTETEK FOG LAKNI. AKKOR MEGTUDJÁTOK, A SEREGEK URA KÜLDÖTT ENGEM HOZZÁTOK. AZ ÚR BIRTOKBA VESZI JÚDÁT, MINT TULAJDONÁT A SZENT FÖLDÖN S TOVÁBBRA IS JERUZSÁLEM LESZ VÁLASZTOTTJA. CSENDBEN LEGYEN MINDENKI AZ ÚR ELŐTT, MERT ELINDULT SZENT LAKÓHELYÉRŐL!

Ujjongok? Örülök? Merem elhinni, hogy választott, hogy lelkemet szeretete által, irgalma által birtokba akarja venni, mint becses tulajdonát. Boldoggá tesz ez a tudás? Nálam akar lakni! ELINDULT értem! Felfogtam már egész valójában, hogy ez mit ér? Hogy ezért már odaadta Jézus Krisztust? Hogy általa közel lehet hozzám és minden igazán őt hívóhoz a lehetőség?


Jézus, drága Jézus teljes lényemet, én Benned rejtem el.

Vágyaim, céljaim, terveim,
mindent átadok, a kezedben hagyok.
Mert Teáltalad a szívem már szabad,
mert Teáltalad a szívem már szabad.

Jézus, drága Jézus, átadom magam, mert oltalmam Te vagy!