DUNAMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET

2017. május 26. péntek

Bibliaolvasó kalauz

  • Református
  • Lélekfrissítő
  • Fénysugarak
  • Méz a sziklából
  • Csendes percek
ApCsel 13,13–22 Nagy volt az igaz Isten utáni vágy, ezért voltak a zsinagógában az izraeliták mellett istenfélők is, akik a pogányok közül csatlakoztak hozzájuk. Elegük lett a kiüresedett pogányságból, ami gyakran hitetlenséget takart. It...
ApCsel 13,13–22 Nagy volt az igaz Isten utáni vágy, ezért voltak a zsinagógában az izraeliták mellett istenfélők is, akik a pogányok közül csatlakoztak hozzájuk. Elegük...
Márk 10,16 Az áldó kéz „Ekkor átölelte és kezét rájuk téve megáldotta őket.” (Mk 10,16) Jézus nem csak rátekintett az emberekre, hanem gyakran rájuk tette kezét, és úgy áldotta meg őket. Nem csak a gyermekekre terjeszti ki ál...
Márk 10,16 Az áldó kéz „Ekkor átölelte és kezét rájuk téve megáldotta őket.” (Mk 10,16) Jézus nem csak rátekintett az emberekre, hanem gyakran rájuk tette ...
ApCsel 4,1–12 „Nincsen üdvösség senki másban, mert nem adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk.” (12. v.) A nép után a vezetők, papok és írástudók előtt is bizonyságot tehettek Jézus tanítvány...
ApCsel 4,1–12 „Nincsen üdvösség senki másban, mert nem adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk.” (12. v.) A nép után a vez...
Ésa 38,14Uram! Erőszak rajtam, szabadíts meg!
Ésa 38,14Uram! Erőszak rajtam, szabadíts meg!
Áhítatok az év minden napjára. Felekezetközi, nemzetek közötti kiadvány 33 nyelven. Kiadja a Magyarországi Metodista Egyház.
Áhítatok az év minden napjára. Felekezetközi, nemzetek közötti kiadvány 33 nyelven. Kiadja a Magyarországi Metodista Egyház.

Kijelölni az utat

Őrizd a várat!

A ládafia

Életre hív

A Reformáció Emlékéve

Időtálló gondolatok

Szabadság, identitás, reformáció

További híreink

Petrőczi Éva legújabb kötetéről

Bibliaiskola mindenkinek

Megismerni egymást

Duplán fontos

Veled Zsongom

Legolvasottabb írásaink

A legbátrabb kérdés

A megfelelő hely

Téma

Kapcsolatra épülő nevelés kamaszkorban  Brouwer Pálhegyi Krisztina sorozata

Vélemény

  • Társ
  • Imák, szavak, mondatok
  • Téli zarándoklat
  • Az Istentudat mérője
  • Kegyelemért egyenesen folyamodni

Portré

Isten zöldmezős beruházása
Két évvel ezelőtt választották meg esperesnek a Vértesaljai Református Egyházmegye élére. 38 évesen...
A legfiatalabb esperes. A precíz és pontos munkavégzés híve, de ami még fontosabb képes delegálni a feladatokat. Csapatban gondolkodik és közösen dolgoznak a célokért. Azt vallja, hogy szolgálni csak az Isten iránt érzett hálából lehet. Szabó Ferenc mányi református lelkipásztorral, a dunamelléki egyházkerület egyik főjegyzőjelöltjével beszélgettünk.

Hirdetés

 

Hirdetés